บทสรุปเทคนิคการเพิ่มคะแนน PART 1-4!

 

บทสรุปเทคนิคการเพิ่มคะแนน PART 1-4!

ข้อสอบโทอิคพารท์ Listening ต้องมีเทคนิคในการทำข้อสอบ แต่นักเรียนต้องฝึกทักษะการฟังเพิ่มด้วย เพื่อจะได้ทำคะแนนได้ในระดับที่สูงขึ้น—

เพราะข้อสอบโทอิคไม่มีการ “ฟลุ้ค” ถ้าคุณได้คะแนนสูง…แสดงว่านั่นคือความสามารถของคุณจริงๆ!

ถ้ายังไม่มีคะแนนโทอิค หรือคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ซักที คลิกที่นี่!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *