Category Archives: พื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษ..จากคำคม…

คำศัพท์– mistake: ความผิดพลาดsuccess: ความสำเร็จreal: ความจริงfact: ข้อมูลจริงcorrection: การแก้ไข Everybody says, “mistake is the first step of success”…. ทุกคนกล่าวว่า ความผิดพลาด คือก้าวแรกของความสำเร็จ but the real fact is,….. แต่หลักความจริงคือ…. “correction of mistake is the first step of success” การแก้ไขความผิดพลาด.. คือก้าวแรกของความสำเร็จ ในทุกๆ ครั้งในชีวิตเรา..เราจะมีครั้งที่ผิดพลาด  แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ไม่เรียนรู้ที่จะแก้ไข  เราก็ผิดเรื่องเดิมๆ ไปเรื่อยๆ ย่ำอยู่กับที่ แต่ถ้าเรารู้จักแก้ไข…เราก็จะไม่ผิดเรื่องเดิมอีก  และจะก้าวไปสู่เป้าหมายของเราเร็วขึ้น พี่เมก็เคยผิดพลาด…มันยากที่จะแก้ไข…แต่ต้องใช้ความกล้าในการมองจุดอ่อนของตัวเอง เราเคยมีประสบการณ์แบบนี้มั้ย เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับพี่เม 

เรียนภาษาอังกฤษ…จาก Bill Gates

เรียนภาษาอังกฤษ…จาก Bill Gates มาลองแปลกัน…… When you have money in your hand, only you forget who you are… เมื่อเรามีเงินในมือ..เรามักจะลืมว่าเราเป็นใคร…มาจากไหน BUT!! แต่…. When you do NOT have any money in your hand, the WHOLE world forget who you are… เมื่อเราไม่มีเงินในมือ….ทุกคนในโลกจะลืมว่าเราเป็นใคร.. It’s LIFE! นี่คือ…ชีวิต จริงมั้ย…ว่าโลกนี้หมุนด้วยเงิน…Money makes the world go round?  ถ้าบอกว่าไม่จริง ก็จงมองตัวเองซิ…เราไปโรงเรียนทำไม…เราตั้งใจเรียนทำไม   จุดหมายสุดท้ายคือเพื่อมีงานดีๆ ทำ เงินเดือนงามๆ ไม่ใช่เหรอ… สิ่งที่บิลพูดคือโลกความจริง…อาจจะดูโหดร้าย..วัตถุนิยม  แต่นี่คือโลกของเรา  […]