Category Archives: ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

สอบโทอิค (ชลบุรี) TOEIC THAILAND คืออะไร…

รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test) ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.       การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้ Part 1: Photographs 10 ข้อ […]

สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ..ไม่ยาก มาเตรียมตัวกับครูเม

ใครๆก็ต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ….คุณมีทักษะพร้อมแล้วหรือยัง       FMCP English ชลบุรี จัดคอร์สเร่งรัด Interview Intensive Course ให้กับผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  คอร์สนี้จะเป็นการเรียนในแบบตัว ต่อ ตัว หรือกลุ่มเล็กๆ (2-3 คน) เพื่อจุดมุ่งหมายของงานที่แตกต่างไปของแต่ละบุคคล  ครูเมจะเตรียมผู้สมัครตั้งแต่มารยาทในการสอบ จนถึงการตอบคำถามให้ประทับใจ  รวมทั้งการออกเสียงสำเนียงให้ถูกต้อง  ครูเมจบปริญญาตรี และโท สาขาบัญชีที่อเมริกา ครูเมได้ใช้ชีวิตที่นั่นเป็นเวลา 13 ปี และมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการที่บริษัทอเมริกันเป็นเวลา 3 ปี  ครูเมจึงมีประสบการณ์ในฐานะผู้ว่าจ้างในการสัมภาษณ์รับคนชาวอเมริกันเข้าทำงาน      อย่าให้งานในฝันหลุดมือไป…เพียงแค่เราไม่ผ่านการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่เพื่อดูคอร์สสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 082-471-0226