Category Archives: สแลงภาษาอังกฤษ

British Slang vs. American Slang

การใช้ภาษาอังกฤษของเรานะ….สไตล์ไหน.. อเมริกันหรืออังกฤษ โดย ปกติแล้ว…ทั้งสองภาษานี้ก็มีลักษณะการพูดและการเขียนคล้ายกัน–สำเนียงการ พูดอาจจะต่างกันหน่อย  แต่ที่ต่างกันเยอะที่สุดคือการใช้ Slang และการใช้ Idioms ที่พวกเนทีฟจะใช้กัน  นี่คือการเปรียบเทียบบางตัวระหว่างอังกฤษกับอเมริกัน ให้น้องๆ ลองทำความเข้าใจดู… หลักการเปรียบเทียบสแลง USA vs. Britain (ตอนที่ 1) British English American English Slang  ความหมาย Tire is punctured Have a flat tire อเมริกาจะไม่ใช้ว่ายางเป็นรู แต่จะบอกว่ายางแบน–จบ Stand in Queue Stand in a line คิว เป็นคำจากประเทศอังกฤษแปลว่า แถว  ส่วนอเมริกันจะใช้ line แทน Go to Petrol Bunk Go to Gas Station […]