Category Archives: เจ้าของภาษา

Their, There and They’re…..

Their–There–They’re…  What’s the difference? พี่เมเห็นนักเรียนเขียนผิดบ่อยมากกก…… ทั้งสามคำมีความหมายและการใช้ต่างกันนะคะ  มาดูความแตกต่างกันเลย There :  ที่นั่นหรือนั้น มักจะนำประโยค Their:  Possessive Pronoun  แสดงความเป็นเจ้าของๆ ประธานอย่างน้อย 2 คน มักจะอยู่หน้าคำนามที่เป็นเจ้าของ They’re:   เป็นตัวย่อยของ They are ซึ่งกล่าวถึงประธาน เป็น/อยู่/คือ The children decided to get off their bikes to enter the park. เด็กๆตัดสินใจที่จะลุกจากจักรยานของพวกเขา เพื่อเข้าสวนสาธารณะ There are two children cycling towards the park. ตรงนั้นมีเด็กสองคนกำลังปั่นจักรยานไปทางสวนสาธารณะ They’re watching the goose walking towards […]

คอร์สภาษาอังกฤษปิดเทอม 2556

เปิดรับสมัครนักเรียนแล้วจ้า คอร์สเตรียมตัวสอบระยะยาว 2556 สำหรับนักเรียนที่พึ่งขึ้นป.6, ม. 3, ม.5 หรือม. 6 สรุปพื้นฐานแกรมม่า แก้ไขจุดอ่อน ของแต่ละคน ฝึกการอ่านจับใจความ แนะนำการท่องคำศัพท์ที่ถูกต้อง เริ่มความคุ้นเคยกับข้อสอบ นักเรียนขั้น ม.6  ควรที่จะเรียนคอร์สนี้ เพราะตารางการสอบ GAT เริ่มเร็วมาก คอร์สฝึกทุกทักษะ  ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  เรียนกับครูเฟรด ครูต่างชาติชาวอเมริกัน ฝึกทั้งสี่ทักษะ ในเวลาเดียวกัน เหมาะกับนักเรียนทุกชั้น โทรจองที่นั่งได้ที่ 082-471-0226  FMCP English

รับสอนการบ้านนักเรียนหลักสูตร EP/MEP/Junior EP ชลบุรี ป.1-ป.6

 รับสอนการบ้านและติววิชา ในหลักสูตร EP/MEP/Junior EP ในชั้นป.1-ป.6 ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในหลักสูตร EP/MEP/Junior EP เคยมีปัญหาดังนี้มั้ย…. บุตรหลานเรียนวิชาเลข/วิทยาศาสตร์/และภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ แต่เด็กยังมีทักษะไม่เพียงพอ เด็กนักเรียนไม่กล้า หรือกลัวที่จะพูดกับครูต่างชาติ ผู้ปกครองไม่สามารถติวการบ้านให้บุตรหลานได้ เพราะหนังสือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ยากต่อการอธิบาย ผู้ปกครองอยากเพิ่มทักษะให้บุตรหลานเพื่อช่วยในการเรียนหลักสูตร EP/ MEP/Junior EP ง่ายขึ้น ผู้ปกครองอยากปลูกฝังการรักภาษาอังกฤษในวัยเด็ก ผู้ปกครองไม่มีเวลาติวการบ้านให้บุตรหลาน ถ้าหนึ่งในนี้ คือปัญหาของผู้ปกครอง…FMCP English ชลบุรีสามารถช่วยคุณได้ พี่เมเป็นครูที่เป็นเจ้าของทั้งสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) พี่เมสามารถสอนการบ้านโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในวิชาต่างๆ ของหลักสูตร EP/MEP/Junior EP ให้นักเรียนในชั้นป.1-ป.6   นอกจากนี้ จะมีกิจกรรม และเกมโดย Teacher Fred ให้นักเรียนชินกับการเรียนกับครูต่างชาติ และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างธรรมชาติที่สุด…… พี่เมแนะนำให้ผู้ปกครองจับกลุ่มนักเรียนในชั้นเดียวกันมาเรียนไม่มากกว่า 8 คน เมื่อมีแล้ว โทร 082-471-0226 เพื่อจองเวลา และวันเรียน  โทรก่อนมีสิทธิก่อน.. FMCP English เห็นความสำคัญของการมาของอาเซัยนอีก 3 ปีจึงเปิดรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะทั้ง […]