คุณเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนาน แต่ทำไมคุณยังสับสันเรื่องหลักแกรมม่าในตอนที่คุณกำลังจะเขียนอีเมล์?

สิบกว่าปีที่เรียนมา  คุณคงปฏิเสธิไม่ได้ว่าคุณ เรียนเพื่อสอบ  ครูให้หลักแกรมม่าข้อไหนมาติว ก็นั่งท่องเทนส์เพื่อใช้สอบในชั่วโมงนั้น แล้วคุณก็ลืมมันไป..ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่คุณจะเรียนเพื่อที่คุณจะได้ “เก่งจริง”

เรียนแกรมม่าเพื่อการใช้งานจริง!

General 

 

Intermediate

        

 

เรียนแกรมม่าครั้งนี้ คุณจะเก่งจริง!

ทั้งสามระดับนี้มีเนื้อหาการติว 60 ชม.  เรียนได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดเวลา ฝึกเขียนเป็นประโยค เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการสอบ และการเขียนอีเมล์หรือรายงานในที่ทำงาน!

ติวทั้ง 3 ระดับ (ราคาปกติ 7,900 บาท)
5,700 บาท
General Grammar : หลักแกรมม่าระดับพื้นฐาน
Intermediate Grammar : หลักแกรมม่าระดับกลาง
Advance Grammar : หลักแกรมม่าระดับสูง
เข้าติวได้ไม่จำกัด 180 วัน
วิธีสมัครเรียน