เอกสาร TOEIC EXTRA

  ฿700

  หนังสือและเอกสารของทั้ง 3 คอร์ส

  • หนังสือรวม TOEIC, หนังสือ DAILYTOPSTARS รวมทั้งข้อสอบทุกชุด 
  • หนังสือรวม 3 ระดับของ [email protected]
  • ชีท QUIZ ของ [email protected]
  • ทั้งสามคอร์สมีเอกสารทั้งหมด 600 หน้า
  • เย็บกระดูกงู
  • รวมค่าส่ง EMS แล้ว
  • ถ้าสั่งเล่มนี้ นักเรียนก็ยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้
  รหัสสินค้า: 001-1-1