TOEIC EXPRESS ติวได้ 60 วัน

    ฿3,900 ฿2,900

    โปรนี้เข้าติวโจทย์ทุกพารท์ของ TOEIC รวมทั้งเน้นส่วน Reading และมีการบ้านให้ฝึกฟังทุกวัน! 

    เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นคะแนนดั้งเดิมที่ 500+ หรือต้องการเพิ่มคะแนนไม่เกิน 100 คะแนน