เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy”

เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy”

เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ "fishy"

เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ "fishy"
เรียนการใช้ American Idiom ภาษาอังกฤษ “fishy”

ใน American Idiom….. “FISHY” แปลว่า ผิดปกติ, น่าสงสัย

สำนวนนี้จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่น่าสงสัย  ดูมีพิรุธ…

อย่างเช่นในตัวอย่างรูปภาพ…

I tell you Watson, there is something fishy going on here…

ซึ่งแปลว่า ‘ฉันว่านะ…วัตสัน…มันมีบางอย่างน่าสงสัยเกิดขึ้น

นักเรียนสงสัยการใช้ American Idiom อันไหน…เขียนถามครูเมได้เลยคะ