โปรที่คุณเลือก : TOEIC EXTRA

shadow-ornament

คุณต้องการให้เราเตรียมเอกสารให้มั้ย?

หนังสือเรียน [email protected] 300 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
การบ้าน DailyTopStars 250 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
ข้อสอบเต็มระดับยาก 3 ชุด
ข้อสอบเน้นการทำ Part 5-7 3 ชุด
ฺฝึกโจทย์ของ Barron 50 Unit
เอกสารแกรมม่าทั้ง 3 ระดับ
เอกสารคอร์ส [email protected]
ส่ง EMS ถึงบ้าน

ค่าเรียนทั้งหมด ถ้าเตรียมเอกสารเอง

5,900 บาท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
  • หนังสือเรียน [email protected] 300 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
  • การบ้าน DailyTopStars 250 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
  • ข้อสอบเต็มระดับยาก 3 ชุด
  • ข้อสอบเน้นการทำ Part 5-7 3 ชุด
  • ฺฝึกโจทย์ของ Barron 50 Unit
  • เอกสารแกรมม่าทั้ง 3 ระดับ
  • เอกสารคอร์ส [email protected]
  • ส่ง EMS ถึงบ้าน