คุณต้องการให้เราเตรียมเอกสารให้มั้ย?

**รูปประกอบเท่านั้น เล่มจริงจะเป็นขาวดำ เย็บกระดูกงู**

หนังสือเรียน TOEIC@HOME 300 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
การบ้าน DailyTopStars
ข้อสอบเต็มระดับยาก 3 ชุด
ข้อสอบเน้นการทำ Part 5-7 3 ชุด
ฺฝึกโจทย์ของ Barron 50 Unit
ส่ง EMS ถึงบ้าน

ค่าเรียนทั้งหมด ถ้าเตรียมเอกสารเอง

2,900 บาท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
  • หนังสือเรียน TOEIC@HOME 300 หน้า เย็บเล่มกระดูกงู
  • การบ้าน DailyTopStars
  • ข้อสอบเต็มระดับยาก 3 ชุด
  • ข้อสอบเน้นการทำ Part 5-7 3 ชุด
  • ฺฝึกโจทย์ของ Barron 50 Unit
  • ส่ง EMS ถึงบ้าน