สรุปยอดค่าเรียนของคุณ

  • คุณได้เลือกคอร์ส TOEIC EXTEND ในราคาโปรโมชั่น 8,700 บาท และสามารถเข้าติวไม่จำกัดเวลา/รอบ ทุกคอร์ส ภายใน 6 เดือน!
  • เอกสารมีทั้งหมด 600 หน้า   นักเรียนสามารถปรินท์เอกสารทั้งหมดได้เอง  แต่ถ้าต้องการให้เราจัดเอกสารให้ จะมีค่าเอกสารเพิ่ม 600 บาท (รวม EMS) ค่าเรียนทั้งหมดจะเป็น 9,300 บาท
arrow

โอนผ่านธนาคาร/ตู้ ATM

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0   ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์  สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-365535-1

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี


ชำระผ่านบัตรเครดิต

PAY WITH CREDIT CARD

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งหลักฐานการชำระค่าเรียน