สรุปยอดค่าเรียนของคุณ

  • คุณได้เลือกคอร์ส TOEIC EXTRA ในราคาโปรโมชั่น 5,700 บาท (เข้าได้ไม่จำกัด 3 เดือน)
  • เอกสารมีทั้งหมด 600 หน้า  คุณสามารถดาวน์โหลดและปรินท์ได้เอง แต่ถ้าคุณต้องการให้เราจัดส่งให้ กรุณาชำระเพิ่ม 600 บาท (รวม EMS) รวมเป็น 6,300 บาท  ถ้าคุณชำระผ่าน PAYPAL ให้เลือกรายการ 6,300 บาทค่ะ
arrow

โอนผ่านธนาคาร/ตู้ ATM

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0   ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์  สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 631-1-15450-0

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-365535-1

ชื่อ : ชลกาญจน์ ปึงวิริยะรัตน์

สาขา : เซ็นทรัลชลบุรี


ชำระผ่านบัตรเครดิต

PAY WITH CREDIT CARD

ขั้นตอนที่ 2 : ส่งหลักฐานการชำระค่าเรียน