การบริหารเวลาในการสอบ IELTS…ควรทำอย่างไร?

การสอบ IELTS ถูกกำหนดมาให้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้งาน “ในความเป็นจริง ของผู้สมัคร ขณะที่ทักษะภาษาอังกฤษของคุณเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการรักษาคะแนนให้อยู่ในระดับสูง ทักษะการบริหารเวลาของคุณก็มีบทบาทสำคัญเพื่อการประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน การสอบ IELTS มีเวลาอย่างเคร่งครัด และไม่มีเวลาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน้าจอจะปิดอัตโนมัติทันทีที่เวลาหมด ดังนั้นการรู้โครงสร้างและกำหนดการสอบจะช่วยให้คุณใช้เวลาอันที่ค่าได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

กำหนดการสอบ IELTS มีอะไรบ้าง?

ข้อสอบ IELTS ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แต่ พูด ฟัง อ่านและเขียน ระยะเวลาทั้งหมดของการสอบคือ 2 ชั่วโมง 45 นาที ส่วนการอ่าน เขียนและฟังจะทำโดยการนั่งสอบครั้งเดียวกันและใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ส่วนการพูดไม่นานเกิน 14 นาทีและเสร็จภายในวันเดียว อาจเป็นก่อนหรือหลังการสอบส่วนอื่นๆ ก็ได้ ไม่มีบทลงโทษสำหรับคำตอบที่ผิดสำหรับการสอบ IELTS ดังนั้นขอแนะนำให้พยายามตอบให้ครบทุกคำถาม ต่อจากนี้เราจะนำเสนอเคล็ดลับที่ดีที่สุดใน การบริหารเวลาในการสอบ IELTS ของแต่ละส่วนของข้อสอบนี้

การบริหารเวลาในการสอบ IELTS ทั่วไป

 • ทำความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของข้อสอบคือวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝน IELTS คือข้อสอบมาตรฐานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีโครงสร้าง เค้าโครง ประเภทคำถามและกำหนดเวลาเหมือนเดิมทุกประการอยู่เสมอ ศึกษารูปแบบ ฝึกดูแบบทดสอบ ทำความคุ้นเคยกับความรู้สึกและลักษณะของคำถาม
 • ฝึกทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดหลายๆ ครั้ง จะทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณคุ้นเคยกับคล่องตัวและจังหวะของการสอบและทำให้มั่นใจว่าคุณสามารถจดจ่อกับ 2.5 ที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้าเบาๆ และแต่งตัวให้รู้สึกสบาย ข้อสอบ IELTS นั้นเคร่งเครียดและเหน็ดเหนื่อย ต้องมั่นใจว่าคุณรู้สึกสบายก่อนที่จะนั่งลงสอบ

หลักการบริหารเวลาของ LISTENING

 • ข้อสอบการฟังของ IELTS มีการฟัง 4 ครั้ง คุณมีเวลา 30 นาทีในการฟังและเวลาเพิ่มเติมในการทบทวนคำตอบของคุณ (ระยะเวลาขึ้นกับว่าคุณทำข้อสอบบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์)
 • ก่อนการฟังแต่ละครั้ง พยายามกวาดสายตาดูคำถามเพื่อหาหัวข้อและคำสำคัญซึ่งจะช่วยให้คุณรู้ว่าควรฟังอะไร
 • ดูที่แกน X และ Y ของกราฟเพื่อทำความเข้าใจว่าเป็นการวัดค่าของอะไร มองหาตัวเลข วันที่และคำนามที่เหมาะสม
 • การฟังเสียงในครั้งที่หนึ่งและสาม จะมีผู้พูด 2 คนเสมอ ส่วนครั้งที่สองและสี่ จะเป็นผู้พูดคนเดียว ฟังเพื่อจับการเปลี่ยนผู้พูดและสังเกตให้ดีว่าใครเป็นผู้พูดอะไร
 • หากคุณทำข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ คุณจะมีเวลาสองนาทีในตอนจบของเสียงแต่ละครั้งเพื่อตรวจทานทำตอบต่างๆ ขอบคุณก่อนที่จะถูกส่งอัตโนมัติ ใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อดูคำถามใดๆ ก็ตามที่คุณอาจพลาดและเชื่อว่าตัวเองตอบคุณ สองนาทีเป็นเวลาไม่นาน จำไว้ว่าไม่มีบทลงโทษสำหรับข้อที่ตอบผิด ดังนั้นตอบให้ครบทุกข้อ
 • หากคุณทำข้อสอบ IELTS บนกระดาษ คุณจะมีเวลา 10 นาทีในตอนท้ายการสอบเพื่อย้ายคำตอบจากกระดาษคำถามไปยังกระดาษคำตอบตามที่กำหนด เช่นเดียวการสอบบนคอมพิวเจอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตอบคำถามครบทุกท้อแล้ว แม้จะเป็นการเดาก็ตาม

 

หลักการบริหารเวลาของ READING

 • ข้อสอบการอ่านของ IELTS มีทั้งหมด 40 ข้อ กับบทความทั้งหมด 3 ชิ้น คุณมีเวลาทั้งหมด 60 นาที
 • บทความจะเพิ่มลำดับความยากขึ้นเรื่อยๆ บทความแรกง่ายสุดและบทความที่สามจะยากที่สุด ดังนั้นคุณควรใช้เวลามากกว่าในบทความที่สองและสาม โดยทั่วไป ควรใช้เวลา 15 นาทีในบทความแรก 20 นาทีในบทความที่ 2 และ 25 ในบทความที่ 3
 • เริ่มแต่ละส่วนด้วยการอ่านคำถามที่คุณจำต้องตอบ จะช่วยให้คุณทราบถึงข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการจากบทความ จาดนั้นใช้เวลา 5-7 นาที อ่านบทความอย่างรวดเร็วและขีดเส้นใต้ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่มีความสำคัญ พยายามหาหัวข้อในแต่ละย่อหน้าและเขียนสรุปคร่าวๆ จะช่วยให้คุณหาข้อมูลเฉพาะได้ในภายหลัง
 • หลังจากพยายามตอบคำถามทั้งหมดแล้ว (จำไว้ว่าไม่มีการหักคะแนนสำหรับคำตอบที่ผิด) ให้เวลาตัวเองสัก 3-5 นาที เพื่อตรวจทานคำตอบ จำนวนการสะกด ตรวจทานทุกอย่างซ้ำอีกครั้ง
 • หากคุณไม่สามารถหาคำตอบได้ อย่าเสียเวลา เดาและไปต่อ หากมีเวลาเหลือค่อยกลับมาดูอีกครั้ง

 

หลักการบริหารเวลาของ WRITING

 • ข้อสอบการเขียนของ IELTS มี 2 ข้อ คุณมีเวลา 20 นาทีในการทำข้อแรกให้เสร็จ และ 40 นาทีสำหรับข้อที่ 2
 • ข้อแรกจะต้องเขียนไม่น้อยกว่า 150 คำ และข้อที่สองไม่น้อยกว่า 250 คำ ฝึกนับคำเป็นบรรทัก แทนการนับทีละคำ ฝึกการเขียนใบนกระดาษคำตอบมาตรฐานของ IELTS เพื่อให้คุ้นเคยกับการเขียนจำนวนคำที่แน่นอนต่อบรรทัด
 • สำหรับข้อที่ 1 ให้เวลา 3 นาทีในการวางแผนเขียนคำตอบ 10 นาที สำหรับการเขียน 2-5 นาที สำหรับการตรวจทานงานของคุณ ข้อที่ 1 มักจะมีลักษณะเป็นการอธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่ได้เห็นอย่างง่ายๆ แต่จำเป็นต้องใช้ไวยากรณ์อย่างเหมาะสมและเขียนรูปประโยคให้สมบูรณ์ ดูแนวทางการเตรียมสอบ IELTS Writing อย่างละเอียดได้ในนี้–คลิกเลย
 • ข้อที่สองจะเป็นการเขียนเรียงความในรูปแบบทางการมากขึ้น ควรใช้เวลา 5-7 นาทีในการวางแผนเขียนคำตอบ 30 นาทีในการเขียน และ 3-5 นาทีในการตรวจสอบงานเขียนของคุณ
 • ในการเขียนทั้งสองข้อ การสะกด ไวยากรณ์และความชัดเจนจะถูกนำมานับคำแนน เขียนช้าๆ และระมัดระวัง การใช้เวลามากขึ้นอีกนิดและเขียนอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกดีกว่าการต้องมาเขียนใหม่อีกครั้งในภายหลัง

 

หลักการบริหารเวลาของ SPEAKING

 • ข้อสอบการพูดของ IELTS ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยผู้ให้การทดสอบ คำตอบของคุณจะถูกจับเวลาและตัดบท จุดที่เหมาะสม ทำความคุ้นเคยกับการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายในเวลาที่กำหนด คุณจะต้องใช้เวลาพูด 3-5 นาที ในการพูดให้ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น บ้านเกิดของคุณ งานอดิเรกของคุณ การท่องเที่ยว กีฬา สื่อ โรงเรียน ฯลฯ

คุณจะสามารถเข้าสอบ IELTS SPEAKING อย่างมั่นใจด้วยเทคนิคการฝึกในคลาสนี้ (เรียนฟรี) !!

สิ่งที่คุณจะเรียนรู้ใน คลาสเรียนฟรี IELTS SPEAKING ในครั้งนี้ :

 • รูปแบบข้อสอบ Speaking ของข้อสอบ IELTS และจะเข้าใจว่าจริงๆแล้ว IELTS ต้องการทดสอบอะไร
 • เจาะลึกแนวการตอบอย่างเป็นขั้นตอนของ Part 2 : ทำให้คุณสามารถตอบได้ยาวครบ 2 นาที
 • วิธีเพิ่มความมั่นใจในการพูด ลดความตื่นเต้น, ลดความอาย และอาการที่คิดไม่ออก ตอบไม่ถูก

**แจกฟรีท้ายคลาส : ไฟล์บทสรุป IELTS ทั้ง 4 ทักษะ**คลิกที่ภาพเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าเรียน**


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.