ปตท.และ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ptt

เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นของบริษัท

ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ นอกจากวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL (ปตท. จะเทียบเป็น TOEIC ให้) 550 คะแนนขึ้นไป (อายุไม่เกิน 2 ปี) และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจาก

สถาบันของรัฐ 2.70 ขึ้นไป

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2.70 ขึ้นไป

สถาบันเอกชน 3.00 ขึ้นไป

ผู้สมัครระดับปริญญาโทหรือเอกก็ต้องมีผลคะแนนในระดับก่อนนั้นเข้าเกณฑ์ข้างต้นด้วย

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์นี้จึงจะมีสิทธิถูกเรียกสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ความภูมิใจของเรา…

ขอบคุณพี่เมและครูเฟรดที่ช่วยชี้หลักการทำข้อสอบโทอิค ผมสอบครั้งแรกได้แค่ 450 ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงมาติวที่ FMCP English แล้วได้ผลเกินคาด ผลสอบครั้งล่าสุดได้ 740 กลับไปสัมภาษณ์งานเดิม บริษัทยังแปลกใจว่าผมไปทำอะไรภายในหนึ่งเดือนจึงทำให้คะแนนสูงขนาดนี้   ตอนนี้มีแต่คนเรียกสัมภาษณ์งาน ขอบคุณพี่เมจริงๆครับ

คุณสิรณัฐ  อายุ 25 ปี

บริษัทนี้มีการแข่งขันสูง เราจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งคะแนนโทอิค 700+ และการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ทาง FMCP English จัดคอร์สโทอิค เพื่อติวทำคะแนนให้ได้สูงที่สุด  เรายังมีคอร์สฝึกทักษะการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง และเป็นที่ประทับใจของผู้ที่สัมภาษณ์


 

 

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.