ข้อสอบ IELTS ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

อย่างแรกเลยนะ ข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น General กับ Academic มันสำคัญมากเลยถ้านักเรียนรู้ว่าตัวเองต้องสอบแบบใด ถ้ายังไม่รู้ ให้ติดต่อมหาลัยที่จะไปสมัครเรียนแล้วสอบถามทางนั้น–เพราะการเตรียมตัวรวมทั้งเนื้อหาข้อสอบของทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันพอสมควร 🙂

ข้อสอบ IELTS ทดสอบทั้ง 4 ทักษะของภาษาอังกฤษ ดังนี้

ข้อสอบนี้ใช้เวลาสอบทั้งวัน และนักเรียนต้องเตรียมค่าสอบประมาณ 6,000-6,500 บาท ดังนั้นนักเรียนควรเตรียมความพร้อมและติวให้เต็มที่ก่อนที่จะเข้าสอบจริง เพราะการสอบแต่ละครั้งนั้นมีค่าสอบที่สูงสุดๆ ครูจะพูดถึงรูปแบบการสอบของแต่ละทักษะของ ข้อสอบ IELTS เพื่อที่นักเรียนจะได้คุ้นเคยกับตัวข้อสอบก่อนเข้าสอบจริง

IELTS LISTENING 

ข้อสอบด้านการฟังใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที (และอีก 10 นาทีเพื่อย้ายคำตอบลงกระดาษคำตอบ)  ประกอบไปด้วยการฟังภาษาอังกฤษ 4 รูปแบบ

  1. รูปแบบ #1 : ฟังบทสนทนาระหว่างสองคนในหัวข้อทั่วไป
  2. รูปแบบ #2 : บทพูดของคนๆนึงในสิ่งแวดล้อมทั่วไป
  3. รูปแบบ #3 : บทสนทนาถึงสี่คนในรูปแบบหัวข้อการศึกษา
  4. รูปแบบ #4 : บทพูดของคนๆนึง–มักจะเป็นการฟังอาจารย์สอนในห้องเรียน

จุดประสงค์ของข้อสอบไอเอล LISTENING 40 ข้อนี้ คือต้องการรู้ว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่ฟังมั้ย และสามารถจับรายละเอียดสิ่งที่ฟัง อีกทั้งเข้าใจเนื้อเรื่องทำนองของบทสนทนานั้นๆ  สำเนียงมักจะเป็นของคนชาว British, Australian, New Zealand, American and Canadian

สิ่งที่ต้องระวัง : เวลาย้ายคำตอบลงกระดาษ ย้ายให้ถูกข้อและระวังเรื่องการสะกด กับแกรมม่าด้วยนะ  ถ้าผิดโดนหักคะแนนจ้า

IELTS READING

ข้อสอบด้านการอ่านนี้ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที และมีทั้งหมด 40 ข้อ รูปแบบโจทย์จะต่างกันไป–ตั้งแต่เป็นตัวเลือก, เติมคำ, จับคู่ และอีกหลายแบบ นักเรียนควรผ่านการทำโจทย์ทุกรูปแบบของไอเอลก่อนที่จะเข้าทำการสอบด้านนี้

นักเรียนจะเจอ 3 บทความยาวๆ ที่มาจากหนังสือเรียน, แม็กกาซีน หรือหนังสือพิมพ์และมักจะเป็นเชิงวิชาการ

สิ่งที่ต้องระวัง : เวลาย้ายคำตอบลงกระดาษ ด้านการอ่านนี้จะไม่ให้เวลาเพิ่มเติมนะ นักเรียนต้องเอาคำตอบลงกระดาษภายใน 60 นาทีที่ให้มา ย้ายให้ถูกข้อและระวังเรื่องการสะกด กับแกรมม่าด้วยนะ  ถ้าผิดโดนหักคะแนนเช่นกัน

IELTS WRITING

ด้านการเขียนนี้มักจะเป็นปัญหาอันดับ 1 ของนักเรียนไอเอลเลย ถ้าพื้นฐานยังอ่อน ควรปรับพื้นฐานในคอร์ส GRAMMAR@HOME ก่อนที่จะฝึกเขียนจริง จะได้ไม่เสียคะแนนมากมายไปกับหลักแกรมม่าที่เขียนผิด

นักเรียนจะมีเวลา 60 นาทีในการเขียนเรียงความในสองรูปแบบ ดังนี้

  1. รูปแบบ #1 : นักเรียนจะต้องตอบคำถามโดยการตีความกราฟ, แผนภูมิ หรือตารางที่โจทย์ให้มา  นักเรียนจ้องฝึกอ่านและทำความเข้าใจกับพวกนี้ก่อนที่จะเข้าสอบจริง  เรียงความต้องมีความยาว 150 คำและต้องเสร็จภายใน 20 นาที
  2. รูปแบบ #2 : นักเรียนจะต้องเขียนเรียงความในเชิงอธิบายความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ เรียงความต้องมีความยาว 250 คำและต้องเสร็จภายใน 40 นาที

สิ่งที่ต้องระวัง : อย่าเขียนนอกเรื่อง และระวังเรื่องแกรมม่าเป็นที่สุด ฝึกการเขียนให้เป็นรูปแบบย่อหน้าเพื่อที่จะได้อ่านง่ายขึ้น

IELTS SPEAKING

ด้านนี้ใช้เวลาแค่ 11-14 นาทีเท่านั้น และเป็นการทดสอบที่ครูว่าง่ายที่สุด–เมื่อเปรียบเทียบก้บแบบทดสอบด้านอื่นๆ  แบบทดสอบนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วนและบทพูดของนักเรียนจะถูกบันทึกไว้ทุกคำ

  1. รูปแบบ #1 : คนสอบสัมภาษณ์จะถามนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของนักเรียน, ครอบครัว, สิ่งที่ชอบ และการเรียน ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที
  2. รูปแบบ #2 : นักเรียนจะได้รับหัวข้อพูด และจะมีเวลา 1 นาทีในการเรียงเรียงความคิด ก่อนที่จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ประมาณ 1-2 นาที
  3. รูปแบบ #3 : คนสอบสัมภาษณ์จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้พูดไป และจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประมาณ 4-5 นาที

สิ่งที่ต้องระวัง : การออกเสียงคำศัพท์ และทำนองการพูด นักเรียนจะต้องสามารถสื่อสารให้คนสัมภาษณ์เข้าใจได้ง่ายที่สุด

ข้อสอบ IELTS ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ปรับพื้นฐานและเตรียมสอบไอเอล กับ IELTS@HOME

พื้นฐานน้อย—ไม่เป็นปัญหา!  ครูจะช่วยให้นักเรียนทำคะแนน BAND 7.0+ ได้ภายใน 90 วันหรือคืนเงิน 100%

ดูรายละเอียดแนวทางการเรียนได้ที่นี่