ความสำคัญของภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ความสำคัญของภาษาอังกฤษ (TOEIC)
ความสำคัญของภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษนับได้ว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับใช้ในการทำงาน การศึกษา การดำเนินชีวิตประจำวัน และที่สำคัญที่สุดของทุกวันนี้ คือ การใช้งานอินเตอร์เน็ต เนื่องจากอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้จากทั่วโลก และภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นภาษากลางในการจัดทำเวปไซต์ ดังนั้น เมื่อต้องทำการค้นหาข้อมูล หรือติดต่อทำธุรกิจ คนที่มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษดีจึงได้เปรียบกว่า

» สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษา หรือที่กำลังศึกษาต่อ จะทราบดีว่าภาษาอังกฤษนั้นถูกจัดความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง นักศึกษาที่กำลังจะจบ และผู้ที่ต้องการทำงานกับบริษัทต่างชาติ ต้องการคะแนน TOEIC ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไปเพื่อเริ่มเข้าทำงาน นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ในเมืองไทย) ต้องการคะแนน TOEIC ที่ระดับประมาณ 700 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL ที่ 500 คะแนนขึ้นไป เพื่อที่จะผ่านเกณฑ์วิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ 

» สำหรับผู้ที่เรียนจบมาแล้ว และกำลังหางานทำ จะพบว่างานมากมายที่มีในปัจจุบัน ต้องการผู้ที่มีทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษในระดับใช้ได้กันแทบทั้งสิ้น บางแห่งระบุว่าถ้าทักษะภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บางแห่งระบุให้ผู้สมัครต้องมีใบรับรองคะแนนจาก TOEIC ตามที่กำหนดไว้เท่านั้นผู้สมัครจึงจะมีสิทธิกรอกใบสมัครได้ เช่น งานจากสายการบินทั่วไป เป็นต้น

» นอกจากนั้น ผู้ที่ทำงานอยู่แล้วกับบริษัทต่างชาติในปัจจุบันหลายแห่ง จะพบว่า การเลื่อนตำแหน่ง และการพิจารณาเงินเดือน จะนำเอาภาษาอังกฤษมาพิจารณาประกอบเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทของคนญี่ปุ่น หลายบริษัทตั้งเกณฑ์เงินเดือน และตำแหน่งตามคะแนน TOEIC ที่พนักงานมีอยู่ บางแห่งเพิ่มเงินพิเศษให้ในแต่ละเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคะแนน TOEIC ที่พนักงานไปสอบมาได้

คนไทยคือคนที่มีพรสวรรค์ในด้านการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการฝึกใช้ภาษาต่างประเทศ ขอเพียงให้มีวิธีการที่ ใช้ได้จริง เราทุกคนทำได้แน่นอน

อย่าปล่อยให้ภาษาอังกฤษมาเป็นปัญหาคาใจอยู่เช่นปัจจุบัน


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.