ความแตกต่างของ BOTH, EITHER กับ NEITHER

 

สิ่งเดียวที่เหมือนกันของสามคำนี้คือ ทั้งสามคำนี้พูดถึงคนสองคน หรือของสองอย่าง..

หลักการใช้ BOTH

Both พูดถึง “ทั้งสองคน” หรือ “ทั้งสองอย่าง” ในประโยคบอกเล่า ดังนี้  (จำรูปแบบตัวอย่างประโยคการใช้ Both ของแต่ละแบบให้คุ้นตา)

 • A: Do you want the blue shirt or the red one?    คุณอยากได้เสื้อที่น้ำเงินหรือสีแดง B: I’ll buy both.  ฉันจะซื้อทั้งสองตัว
 • He’s both tall and handsome.  ใช้ขยาย Adj. ว่าเขาทั้งหล่อและสูง
 • I’m both happy and confused at the same time!  ใช้ขยาย Adj. ว่าฉันทั้งดีใจและงงในเวลาเดียวกัน
 • She speaks both English and Arabic.  ใช้ขยาย noun เธอพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาราบิค
 • She speaks both languages.  ใช้ขยาย noun เธอพูดได้ทั้งทั้งสองภาษา
 • My sister and I are both ready for the trip.  BOTH ใช้ตามหลัง Verb to be ก็ได้นะ 
 • He has invited both of us. (correct)  ใช้พูดถึงสองคนที่เป็นกรรมของประโยค
 • I hope they invite us both (= I hope they invite both of us)  ใช้พูดถึงสองคนที่เป็นกรรมของประโยค

ความแตกต่างของ Both or Both of?—ไม่มีความแตกต่าง BOTH OF คนอเมริกันชอบใช้!

 • Both (of) my friends arrived late to class. สังเกต–ถ้าใช้ both of คำนามไม่มี the
 • Both of the wheels wobble too much.  สังเกต–ถ้าใช้ both (ไม่มี of) คำนามมักนำด้วย the

 

หลักการใช้ NEITHER

Neither พูดถึง “ไม่ทั้งสองคน” หรือ “ไม่ทั้งสองอย่าง” ในประโยคบอกเล่า (เพราะไม่มี not)  ดังนี้  (จำรูปแบบตัวอย่างประโยคการใช้ Both ของแต่ละแบบให้คุ้นตา)

 • Neither John nor Fred likes doing the dishes.  Neither…nor ใช้พูดถึง ว่าทั้ง John และ Fred ไม่ชอบล้างจาน
 • I want neither the red shirt nor the blue shirt.
 • Neither team wanted to lose.  ไม่มีทีมไหนอยากแพ้
 • Neither of my friends came to class today.  ไม่มีเพื่อนของฉันมาเรียนวันนี้

 

หลักการใช้ EITHER

Either พูดถึง “คนใดคนหนึ่ง” หรือ “อย่างใดอย่างหนึ่ง” ในประโยคคำถาม/ปฏิเสธ ดังนี้  (จำรูปแบบตัวอย่างประโยคการใช้ Both ของแต่ละแบบให้คุ้นตา)

 • Either you or John has to finish the report before 5pm.  Either..or ใช้ในประโยคบอกเล่า แปลว่า คนใดคนหนึ่ง
 • You can have either the red shirt or the blue shirt. (= but not both)
 • We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents.  เราเดทกันมา 6 เดือนแล้ว ฉันไม่เคยเจอผู้ปกครองเธอคนใดคนหนึ่งเลย
 • I haven’t read either of these books.  ฉันไม่ได้อ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเลย
 • I don’t think he is going to invite either of us.  สังเกต–เมื่อพูดถึงกรรมที่เป็นรูป pronoun ควรนำด้วย of
 • A: Which photo do you prefer? B: I don’t like either of them

 

นักเรียนที่กำลังติวโทอิคควรระวังจุดนี้  (ชอบออกใน Part 2)

Neither มักใช้เป็นคำตอบ เมื่อคนพูดๆถึงสิ่งที่เป็นในเชิงปฎิเสธ แล้วเราก็เห็นด้วยกับเค้า  

ระวังการออกเสียง  NEITHER สามารถออกเสียงเป็น นีเดอร์ (อเมริกัน)  หรือ ไนเดอร์ (อังกฤษ) ก็ได้!

ระวังการออกเสียง  EITHER สามารถออกเสียงเป็น อีเดอร์ (อเมริกัน)  หรือ ไอเดอร์ (อังกฤษ) ก็ได้!

 • A: I have never been to Switzerland  ฉันไม่เคยไปสวิต
 • B: Neither have I.  or  Me, neither.  ฉันก็ไม่เคยเหมือนกัน

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่ม?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.