ความแตกต่างอันน้อยนิดของ MUST และ HAVE TO

ถ้าเราแปลมาเป็นภาษาไทย.. Must กับ Have to ก็ได้ความหมายเดียวกันคือ “ต้อง

ดูความแตกต่างนั้น–นิดเดียว  แต่วันนี้เเรามาทวนอีกครั้งเพราะเมอยากให้นักเรียนใช้ให้เป็น.. เพราะที่เห็นการเขียนอีเมล์ที่ทำงานของนักเรียนหลายคน เอะอะๆก็ must ตลอดเวลา—แถมหนักว่านั้น บางคนใช้ “…..must to…..” อีกต่างหาก!

หลักการใช้ MUST  (must ไม่ตามด้วย to จำไว้ๆ!—must+V1)

เรามักใช้ must พูดถึงสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งคนที่พูดเห็นด้วยว่าจะต้องทำ

I must go to bed earlier.  (ฉันต้องนอนเร็วกว่านี้ละ)

They must do something about it.  (ฉันต้องทำอะไรซักอย่างละ)

ในประโยคปฏิเสธ..เราจะใช้ must not (mustn’t) แสดงถึง การไม่ควรทำสิ่งๆนั้น (ต่างกะ should เพราะ shouldn’t จะไม่ควรทำแบบเบาๆ  แต่ mustn’t จะรุนแรงกว่ามากมาย เช่น

We mustn’t talk about it. It’s confidential.   (เราไม่ควรพูดเกี่ยวกับมัน  มันเป็นความลับ)

I mustn’t eat chocolate. It’s bad for me.  (ฉันไม่ควรกินช็อคโกแลต  มันไม่ดีสำหรับฉัน)

หลักการใช้ HAVE TO  (have to+V1)

เรามักใช้ have to พูดถึงสิ่งที่ต้องทำ เพราะคนหรือสถานการณ์ข้างนอกบังคับให้ทำ

You have to pass your exams or the university will not accept you.  (คุณต้องสอบผ่านไม่อย่างนั้นมหาลัยจะไม่รับคุณเข้าเรียน)

I have to send a report to Head Office every week.  (ฉันต้องส่งรายงานให้บริษัทแม่ทุกอาทิตย์)

หลักการใช้ have to ในสไตล์คนอังกฤษ

คนอังกฤษมักจะใช้ “have got to” ซึ่งความหมายเดียวกันกับ “have to”

  • I‘ve got to take this book back to the library or I’ll get a fine.
  • We‘ve got to finish now as somebody else needs this room.

ในประโยคปฏิเสธ..เราจะใช้ ้don’t have to (หรือ have not got to–haven’t got to สไตล์อังกฤษ) แสดงถึง สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ

You don’t have to come if you don’t want to.  (คุณไม่จำเป็นต้องมา ถ้าไม่อยากมา)

I haven’t got to go to special classes.  (ฉันไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษ)

 

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!

 

เนื้อหาที่คุณจะได้ติวในช่วงทดลองเรียนคอร์ส GRAMMAR@HOME 3 วัน

  • Present Simple เบื้องต้น
  • Nouns เบื้องต้น
  • Adjectives เบื้องต้น
  • Present Continuous และ Adverbs เบื้องต้น
  • The Simple Past of Be
  • The Simple Past และ The Past Continuous เบิ้องต้น

คุณสามารถเข้าติวเนื้อส่วนนี้ได้ทันที–ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.