ความแตกต่างของ SHOULD และ OUGHT TO

 

ชีวิตจริง…ก็คงใช้แต่ should เพราะมันง่ายที่สุด และคุ้นหูมากที่สุด–

แต่ในเมื่อเรายังต้องเรียน ต้องสอบแกรมม่า–ก็ควรมาศึกษาพี่น้องคนละฝากับ SHOULD ที่นานๆจะโผล่มาที  (โผล่มาทีไร ตกใจหมด!)

SHOULD = OUGHT TO = ความหมายรวมๆคือ “ควร”

 หลักการใช้ Ought to  (เอางี้..จำรูปแบบประโยค..พอ)

ในประโยคบอกเล่า   ought to จะมาก่อนกริยา และไม่ควรใช้กับ Modals อื่นๆ ในประโยคเดียวกัน  เช่น

We ought to do more exercise.

Medicine ought to be free.

Not: Medicine ought to can be free. or Medicine can ought to be free.   (ใช้รวมกับ modals อื่น–เช่น canไม่ได้)

 

ในประโยคปฏิเสธ  เราจะวาง not หลัง ought to หรือย่อเป็น oughtn’t to (เมใช้ภาษาอังกฤษมาสิบว่าปี—ไม่เคยเห็นใครใช้รูปนี้เลย  เฮ้อ!—ถ้าใช้พูด เมแนะนำให้ใช้ shouldn’t ดีกว่าคะ)  อ้อ!! ไม่ต้องเอา don’t, doesn’t, didn’t มาใส่นะ–ไม่เกี่ยวกัน!

We ought not to have ordered so much food.

Not:We don’t ought to have ordered so much food.

You oughtn’t to have said that about his mother.

Not:You didn’t ought to have said that about his mother.

 

ในประโยคคำถาม  เอา ought ขึ้นหน้าประโยค—จบ! —ถ้าใช้พูดหรือเขียนอีเมล์ใช้ should เหอะ!   เช่น

Ought she to call the police?

Should she call the police?

Not:Does she ought to call the police?

Ought we to be more worried about the environment?

Should we be more worried about the environment?

Not:Do we ought to be more worried about the environment?

Ref. Cambridge Dictionaries

 ความแตกต่างระหว่าง SHOULD กับ OUGHT TO มีดังนี้

  • ถ้าใช้พูด/เขียน ควรใช้ SHOULD
  • ถ้าใช้สอบ–ควรศึกษา OUGHT TO เพื่อคุ้นเคยกับรูปแบบของมัน

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่ม?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.