ทั้ง well และ good แปลว่า “ดี”  แต่ใช้ไม่เหมือนกันนะ  เมจะบอกแนวการมองให้!

well ถ้าเป็นคำนาม แปลว่า บ่อน้ำ   แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกบทบาทของ well

WELL เป็น adv หรือตัวขยายคำกริยา มัก–ขยายว่ากริยา “ดีอย่างไร”

He plays the piano well.  (เขาเรียนเปียโนได้ดี)

Cara sings well. (คาร่าร้องเพลงได้ดี)

สังเกตนะ well จะอยู่กลังกริยาหลัก ทำหน้าที่ขยายกริยานั้นๆ

แต่…มันคนละเรื่องกับ well, well นะ

 

 

พอ well, well ในลักษณะแบบนี้จะมีความหมายสำนวนคล้ายๆว่า  “อย่างนี้เอง”


GOOD เป็น adj หรือตัวขยายคำนาม

He is a good piano player.  (เขาเป็นนักเปียโนที่ดี)

Cara sings good songs.  (คาร่าร้องเพลงที่ดี)

สังเกตนะ good จะอยู่หน้าคำนาม ทำหน้าที่ขยายคำนามนั้นๆ

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส [email protected] คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ