ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why….

ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why....
ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why….

วันนี้เรามาแวะดูการใช้ DID ในเชิงคำถามของ Past Simple Tense

ปกติแล้ว..did จะใช้เมื่อกล่าวถึงประโยคปฏิเศส และประโยคคำถาม

เมื่อมี did ในประโยค..กริยาแท้จะเป็นแค่ช่อง 1

เช่น  I did not see that movie yesterday.

แต่..เมื่อใดที่ไม่มี did  เราต้องทำตามกฎของเทนส์นี้  นั่นคือ เปลี่ยนกริยาแท้ให้เป็นช่อง 2

เช่น I saw that movie yesterday.

เมื่อเราจะตั้งประโยคคำถามละ??

ถ้าเราต้องการคำตอบ yes/no จงใช้ did

EX.  Did you see the movie yesterday?

Yes, I did.

แต่ถ้าเป็นคำถามเพื่อเอาคำตอบที่เป็นข้อมูลละ…ก็คือคำถามที่เริ่มต้นด้วย who, what, when, where, why, how  เราจะใส่ did เมื่อไหร่ดี???

หลักการง่ายๆเลยนะ..ดูว่าคำถามถามถึงประธาน (Subject)หรือกรรม (Object)

  • ถ้าถามถึงประธาน..เราไม่ใช้ did EX:  Who saw the movie yesterday?
  • ถ้าถามถึงกรรม..เราจะไม่ใช้ did EX:  What did you see yesterday?

ถ้ามีคำถามแกรมม่า…ถามครูเมได้เลยจ้า


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.