คอร์สภาษาของนักเรียนระดับม. 1-3

ชลหญิงเรียนภาษาอังกฤษ ชลหญิงเรียนภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็นของน้องๆ เมื่อจบคอร์ส…

 Teacher Zuby มีความตั้งใจ ให้กำละงใจนักเรียนเป็นอย่างดี พูดสำเนียงฟังง่ายมาก

เรียนสนุกสนานดี ได้คำศัพท์และการพูดสื่อสารในเรื่องต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักเรียนกล้าพูด ไม่เขิล

เรียนสนุกดี ให้ทักษะการพูดมากขึ้น ครูถามทำให้เราฝึกตอบโต้

ครูสอนแล้วเราสามารถเข้าใจง่าย ครูเป็นคนร่าเริง ส่วนการสอนก็สอนดี ทำให้หนูเข้าใจง่าย

สนุกสนาน Teacher สอนเข้าใจมากๆ ทำให้ไม่ง่วง ห้องเรียนน่าเรียนที่สุด สำเนียงฟังง่ายทำให้เข้าใจ

การเรียนภาษาอังกฤษสมัยนี้ ไม่ใช่แค่เรียนแกรมม่าอย่างเดียว แต่ต้องเก่งทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะการแข่งขันทางภาษานับวันจะมากขึ้น  การเรียนทักษะพวกนี้..เราไม่สามารถเรียนทางวีดีโอ เพราะเป็นทักษะในการสื่อสาร  วีดีโอสื่อสารมาทางเดียว คือให้เราฟัง แต่เราไม่สามารถตอบกลับได้เลย..แล้วในชีวิตจริง..มีใครสื่อสารฝ่่ายเดียวบ้าง?

ครูเมสร้างคอร์สภาษานี้เพื่อให้นักเรียนสมัยใหม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างครบวงจร—ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยครูต่างชาติ

เนื่อหาที่เรียนมีดังนี้..

 • Grammar Foundation : เพื่อทำคะแนนข้อสอบให้ได้ดี และสามารถนำมาใช้ในการเขียน ซึ่งเป็นการศึกษาแกรมม่าอย่างรู้จริง!
 • English Conversation: ความสามารถในการสื่อสารเป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง!
 • Reading Comprehension : ฝึกอ่านจับใจความ และคำศัพท์ เพื่อปูพื้นฐานในการทำข้อสอบในชั้นเรียน และการแข่งขันต่างๆ
 • Error Fighter: ฝึกการทำพารท์ที่ทุกคนกลัวนักกลัวหนา… ทุกคนว่ายาก..แต่เรากลับจะชอบพารท์นี้สุดๆ
 • Vocab Guru:  รู้คำศัพท์–เป็นต่อในทุกๆอย่าง
 • ACCENT Reduction :  ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง–ถ้าเราออกเสียงถูกต้อง ทักษะการฟังเราจะดีขึ้นอย่างมาก!

เราสามารถเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าเพื่อนๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วอย่างง่ายดาย  เพราะเราเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง–เรียนในบรรยากาศชิวๆ ตลกๆ กันเอง—ภาษาอังกฤษจะติดตัวเราไปอีกนาน..เราจะเรียนรู้ได้ดี..ถ้าเราชอบภาษาอังกฤษ!

ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษที่ FMCP English!

 • เรียนสด กับเจ้าของภาษาตัวจริง–เสียงจริง
 • ฝึกการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ–เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบซึมซับ–ไม่ท่องจำ
 • ราคาไม่โอเวอร์– ครูเมเข้าใจผู้ปกครอง ว่ามันมีหลายวิชาต้องเรียน
 • กลุ่มเล็ก ไม่แออัด ถึงทุกคน
 • เนื้อหาการเรียนสมัยใหม่  เรียนเพื่อสอบและใช้จริง
 • วางรากฐานภาษาอังกฤษในระยะยาว
 • เพิ่มทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
 • ไม่ต้องรอรอบเปิด–อยากเริ่มเรียน ก็เรียนได้เลย  หลักสูตรเราฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับม.1-3 ไม่ได้ตามระดับชั้นเรียน

วัน/เวลาเรียน

 • วันเสาร์ 9.00-12.00
 • วันเสาร์ 13.00-16.00

วันเปิดคอร์ส :  คอร์สเปิดวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม (นักเรียนสามารถเริ่มได้ทุกเสาร์หลังจากวันที่ 9 สิงหาคมเป็นต้นไป!)

ค่าเรียน :  4,500 บาท + ค่าหนังสือ 300 บาท   สมัครพร้อมเพื่อนได้รับหนังสือเรียน ฟรี!

จำนวนชม.: 30 ชม.  ใช้เวลา 10 อาทิตย์

จำนวนนักเรียน/รอบ :  ไม่เกิน 16 คน

ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อครูเมเพื่อจองที่นั่งได้ที่ 082-471-0226