เปิดรับสมัครนักเรียนแล้วจ้า

คอร์สเตรียมตัวสอบระยะยาว 2556

 • สำหรับนักเรียนที่พึ่งขึ้นป.6, ม. 3, ม.5 หรือม. 6
 • สรุปพื้นฐานแกรมม่า
 • แก้ไขจุดอ่อน ของแต่ละคน
 • ฝึกการอ่านจับใจความ
 • แนะนำการท่องคำศัพท์ที่ถูกต้อง
 • เริ่มความคุ้นเคยกับข้อสอบ
นักเรียนขั้น ม.6  ควรที่จะเรียนคอร์สนี้ เพราะตารางการสอบ GAT เริ่มเร็วมาก

คอร์สฝึกทุกทักษะ  ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน 

 • เรียนกับครูเฟรด ครูต่างชาติชาวอเมริกัน

  • ฝึกทั้งสี่ทักษะ ในเวลาเดียวกัน เหมาะกับนักเรียนทุกชั้น

   โทรจองที่นั่งได้ที่ 082-471-0226  FMCP English


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.