คอร์สภาษาเกาหลี

คอร์สภาษาเกาหลี
คอร์สภาษาเกาหลี

คอร์สภาษาเกาหลี  ประกอบไปด้วยทักษะทั้ง 4 ซึ่งด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การสอนที่ FMCP English จะสอนในรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และเข้าใจง่าย กับอาจารย์เจ้าที่ใจดีและมีประสบการณ์สอน

คอร์สภาษาเกาหลีนี้ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายแต่สนุก และได้ความรู้ครบถ้วน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี และวัฒนธรรมของเกาหลีอีกด้วย ดังนั้นนอกจากจะได้เรียนภาษาแล้วยังได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆรอบตัวอีกด้วย

เนื้อหาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีที่ถูกออกแบบและพัฒนาให้เข้าถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้จริง โดยมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ทำงานต่อ ขอทุนการศึกษา หรือ มีความสนใจในภาษาเกาหลี ทั้งอ่าน พูด ฟัง และ เขียน  ที่FMCP English จึงมาตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่สนใจแล้วค่ะ

คอร์สเรียน 30 ชม. 

เรียน 1-2 คน : 24,000 บาท (เรียนได้ถึงสองคน)

เรียน 3-5 คน : 9,000 บาท/คน

เรียน 6-10 คน : 6,000 บาท/คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มของคอร์สเรียน หรือสมัครเรียน

คิดต่อได้ที่ ครูเม 082-471-0226  LINE ID:  maemew

 

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.