คะแนน TOEIC ใช้ทำอะไรได้?

toeiclicenseplate

                    คะแนน TOEIC ใช้ทำอะไร และควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร ถึงเรียกว่าใช้ได้

คะแนน TOEIC หลักๆ ที่ใช้คือการสมัครงาน คะแนนต่ำสุดที่มีการเรียนกันคือ 300 – 400 สำหรับคะแนนระดับนี้จะใช้สมัครงานประเภทเช่น เสมียน  บาร์เทนเดอร์ เป็นต้น แต่สำหรับคะแนนขั้นมาตรฐานที่ควรจะได้ประมาณ 650 ขึ้นไป คะแนนในส่วนนี้จะใช้สมัครพวกแอร์โฮสเตส พนักงานโรงแรม แต่ถ้าเป็นอาชีพที่เป็นเชิงวิชาการขึ้นมานิดหน่อย เช่น วิศวกร หรือโปรแกรมเมอร์ คะแนนจะค่อนข้างสูง จึงอยู่ที่ระดับ 800 สำหรับคนที่ได้คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป นอกจากจะได้เรียกตัวในการสมัครงานแล้วยังอาจเป็นใบเบิกทางสำหรับตำแหน่งหรือเงินเดือนที่สูงขึ้นในบางบริษัทด้วย

TOEIC มีกี่พาร์ท แต่ละพาร์ทมีคะแนนเท่าไร?

TOEIC จะมีทั้งหมด 2 พาร์ท คือ Listening กับ Reading แต่ละพาร์ทจะมีข้อสอบ 100 ข้อ มีคะแนน 450 คะแนน รวม 2 พาร์ทจะได้ 990 คะแนน

พาร์ท Listening จะมีข้อสอบ 4 ช่วงด้วยกันคือ
1. Photographs จะเป็นดูรูปฟังช้อยส์และตอบคำถาม
2. Question – Response จะเป็นบทสนทนาสั้นๆ โต้ตอบกัน
3. Short Conversations จะเป็นบทสนทนาที่ยาวขึ้นมา
4. Short Talks จะเป็นบทสนทนาพูดคุยและตอบคำถาม

ในส่วนของพาร์ท Reading จะมี 3 ช่วง คือ
1 : Grammar + Incomplete sentences จะมีประโยคให้เรามาและเว้นช่องว่างให้เราเติมคำ
2 : Reading Comprehensive

ถ้าสนใจสอบ TOEIC ควรเริ่มเตรียมตัวอย่างไร?

ก่อนอื่นเราจะต้องรู้จุดประสงค์ในการสอบและคะแนนที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไร เราจะได้ตั้งเป้าหมายได้ถูก จากนั้นต้องเตรียมตัวทบทวน grammar แต่ถ้าใครเคยสอบ TOEFL IELTS SAT ฯลฯ ขอบอกว่า grammar จะคล้ายๆ กันหมด สำหรับใครที่เคยผ่านข้อสอบแบบ Standard test มาแล้วถ้ามาทำ TOEIC ก็จะไม่ยากเท่าไร ถ้า Reading ให้ไปเตรียมทำข้อสอบที่เป็น text หลายๆ รูปแบบ และบทความส่วนใหญ่จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ การสมัครงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ส่วนเรื่องคำศัพท์ก็ต้องมีการทบทวนแต่ก็ไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่ยากมาก และลักษณะของข้อสอบก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกัน ต้องทำความเข้าใจว่ามีข้อสอบแบบไหนบ้าง เรื่องของเวลาสำคัญมากจริงๆ เพราะ TOEIC เป็นข้อสอบที่อ่านทีเดียวแล้วคิดและตอบเลย เวลาที่จะกลับมาทวนมีน้อยมากๆ ซึ่งจะต้องแบ่งเวลาให้ดี

พร้อมที่จะสอบ  ดูตารางติวโทอิคให้ได้คะแนนสูงๆได้ที่นี่!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.