ความสำเร็จ..เริ่มต้นจากก้าวแรก.. คำคมภาษาอังกฤษ

ความสำเร็จ..เริ่มต้นจากก้าวแรก.. คำคมภาษาอังกฤษ

คำคมดีๆ ที่มีความหมาย….ชีวิตของเราจะเป็นของใครถ้าไม่ใช่ของเราเอง

If you don’t go after what you want, you’ll never have it.

ถ้าเราไม่ตามหาสิ่งที่เราอยากได้, เราจะไม่มีวันได้มันมา

If you don’t ask, the answer is always no.

ถ้าเราไม่เอ่ยปากขอในสิ่งที่เราอยากได้, คำตอบที่เขาจะให้เราก็มีแต่ “ไม่ได้”

If you don’t step forward, you’re always in the same place.

ถ้าเราไม่ก้าวไปข้างหน้า, เราจะย่ำอยู่ที่เดิม

ทั้งสามอย่างนี้  เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  และจะทำให้เราก้าวถึงเป้าหมายของตัวเองได้เร็วขึ้น  

ไม่มีใครหรอกที่จะยื่นโอกาสมาให้เราง่ายๆ ฟรีๆ   เราต้องไปหาโอกาสนั้นๆ เอง   ไม่ว่าจะอยากได้อะไร…เราต้องเรียนรู้ที่จะไข่วคว้า…เอ่ยปากขอ…  ที่สำคัญ.. ชีวิตคือการก้าวเดินไปข้างหน้า  ถ้าเราย่ำอยู่กับที่..อย่าหวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนในรูปแบบที่เราต้องการ…

ถ้าเราอยากเก่งภาษาอังกฤษ…แต่ไม่ลงทุนลงแรงเรียน….เราก็ได้แต่ “อยากเก่ง”ไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับตัว  หาความรู้ใส่ตัว ฝึกกับครูต่างชาติ…เราก็จะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างรวดเร็ว

สาเหตที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้…เพราะไม่กล้า….หรืออาย   แต่เราจะหยุดชีวิตของเราเพราะความอายใช่มั้ย… 

เมจะช่วยขจัดความอายนี้ออกไป  ไม่มีใครเก่งแต่เกิด  เมและครูเฟรดสอนสนทนาให้ผู้ใหญ่  วัยทำงานและนักศึกษามหาวิทยาลัย

เมจะช่วยเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในงานของเรา

FMCP English ชลบุรี โทร. 082-471-0226


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.