งานล่ามกับครูเม

ติดต่องานกับครูเม

ล่ามสัมมนาภาษาอังกฤษกับงานแปลภาษาอังกฤษ

ล่ามสัมมนาภาษาอังกฤษกับงานแปลภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของค่าตอบแทน เป็นดังนี้

  • ล่ามสัมมนา/ประชุม ชม.ละ 2,500-3,000 บาท อย่างต่ำ 2 ชม.
  • ล่ามที่บริษัท วันละ 8,000 บาท (8 ชม.)

ถ้าองค์กรหรือบริษัทใดประสงค์จะให้ครูเมร่วมงานในการแปลหรือการเป็นล่าม  

กรุณาติดต่อครูเมได้ที่ 082-471-0226