งานเข้า!! สำหรับผู้จะสอบ “บรรจุข้าราชการ” ก.พ. ออกหลักเกณฑ์การสอบใหม่!! เพิ่ม ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย

ข้อสอบกพภาษาอังกฤษ
ข้อสอบกพภาษาอังกฤษ

การสอบแบบใหม่…แบ่งออกเป็นดังนี้!

1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
(1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

**  ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  (เกณฑ์เดิม)
และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

หลายคนบ่นว่าตาม ปกติ แค่สอบความรู้ทั่วไป+ความสามารถทั่วไป ก็ยากพอแล้ว ยิ่งเพิ่ม อังกฤษ เข้าไปเป็นตัวตัดคะแนนอีก คนเก่งมีความสามารถในการทำงาน แต่ไม่เก่งอังกฤษก็มีอย่างเยอะคงเพิ่มภาษาอังกฤษ เพราะประชาคมอาเซียน แน่นอน

อย่าให้ภาษาอังกฤษเป็นจุดอ่อนของเรา  เพิ่มความสามารถในด้านภาษาโดยการเรียนภาษาอังกฤษกับเรา FMCP English นักเรียนของเราเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน เราจึงจัดคอร์สเพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรที่กำลังทำงาน–โดยตรง!

โทร. 082-471-0226

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.