เมื่อเลือกเรียนต่อต่างประเทศ – โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ – คุณจะต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน หนึ่งในการสอบที่เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับนักเรียนในกรณีนี้ก็คือ การสอบ IELTS ของสถาบัน IELTS โดยเฉพาะ ซึ่งข้อสอบถูกออกแบบมาให้ทำการวัดผลความชำนาญทางภาษาของนักเรียนที่เข้าสมัครเรียนระดับสูงกว่ามัธยมปลายที่กำหนดการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ด้านล่างนี้ เราจะสรุปโครงสร้างพื้นฐานและลักษณะของข้อสอบข้อเขียนของ IELTS ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่จะช่วยคุณ เตรียมสอบ IELTS Writing อย่างเต็มที่

IELTS Writing ทดสอบอะไรบ้าง?

IELTS หรือระบบการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในระบบการสอบที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อใช้ประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร การสอบที่ครบถ้วนจะประกอบไปด้วยข้อสอบ 4 ส่วน ได้แก่; พูด ฟัง อ่าน และเขียน ข้อสอบ IELTS ถูกออกแบบมาให้ประเมินความสามารถของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในการใช้งานภาษาอังกฤษ ในสภาวะที่หลากหลายเพื่อการใช้ชีวิตจริงๆ บางทีส่วนที่ยากที่สุดของการสอบก็คือการสอบข้อเขียน เนื่องจากผู้เข้าสอบจะต้องแสดงความรู้ทางเทคนิคเป็นอย่างมากเกี่ยวกับกลไกทางภาษาอังกฤษในการเขียน

โครงสร้างการสอบข้อเขียนของ IELTS เป็นอย่างไร?

โครงสร้างของข้อสอบข้อเขียน IELTS นั้นค่อนข้างเรียบง่าย คุณมีเวลา 60 นาทีในการทำข้อสอบเขียนทั้งหมด 2 ข้อ โดยทั้งสองข้อจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่มีหลักการแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญที่ควรชี้ชัดอยู่ หลักการ เตรียมสอบ IELTS Writing ของแต่ละ Task มีดังนี้

IELTS Writing Task 1

ข้อแรกคือการสรุปข้อมูลภาพชิ้นหนึ่ง ข้อสอบอาจรวมไปถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ให้ผู้สอบอธิบายข้อเท็จจริงและลักษณะของแผนภูมิ ตาราง หรือกราฟ การอธิบายถึงการใช้งานเครื่องจักรจากแผนภาพหรืออธิบายกระบวนการใดๆ โดยมีพื้นฐานมาจากคำแนะนำที่ได้เห็น ตัวอย่างการเขียน ควรจะเขียนด้วยภาษากึ่งทางการหรือภาษาเชิงวิชาการ ประกอบไปด้วยคำไม่น้อยกว่า 150 คำ และควรเขียนให้ครอบคลุมไปถึงประเด็นสำคัญของรูปภาพ

เตรียมสอบ IELTS Writing

IELTS Writing Task 2

ข้อที่สองนั้นให้เตรียมคำตอบแบบกึ่งเป็นทางการหรือเชิงวิชาการสำหรับข้อเขียนที่กำหนด โดยเป็นวลีทั่วๆ ไปที่ใช้แสดงความเห็นโต้ตอบหรือเป็นข้อโต้แย้ง และคุณถูกคาดหวังว่าจะตอบสนองได้อย่างชัดเจนและกระชับได้ใจความ การตอบจะต้องมุ่งเน้นและคุณอาจต้องกำหนดขอบเขตในสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือระบุลักษณะเฉพาะของคำถามให้ได้ ข้อสอบข้อที่สองนี้จะต้องเขียนไม่น้อยกว่า 250 คำ

เตรียมสอบ IELTS Writing

การสอบ IELTS Writing มีการให้คะแนนอย่างไร

ข้อสอบทั้งสองข้อมีความต้องการไม่เท่ากัน ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือข้อที่สองจะต้องเขียนคำมากกว่าถึง 100 คำ นี่คือความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญที่สะท้อนการให้คะแนนอีกด้วย ซึ่งข้อที่สองมีคะแนนเป็นสองเท่าของข้อแรกเลยทีเดียว นั่นแปลว่าเราควรให้เวลากับข้อที่สองมากกว่าเพื่อให้มั่นใจว่าคะแนนรวมของข้อสอบจะอยู่ในระดับสูง ไม่ว่าข้อ 1 จะเขียนได้ดีแค่ไหน แต่ถ้าทำข้อที่ 2 ไม่เสร็จ ความเป็นไปได้ในการผ่านการสอบนั้นก็แทบไม่มีเลย

ความสมบูรณ์ของข้อสอบ – ทำข้อสอบเสร็จหรือไม่? (ตามจำนวนคำขั้นต่ำที่กำหนด)

ความสัมพันธ์และสอดคล้อง – มีการระบุคำตอบได้อย่างเหมาะสมกับหัวข้อที่นำเสนอหรือ ไม่?

แหล่งคำศัพท์ – มีการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมหรือไม่?

ไวยากรณ์และความถูกต้อง – คำตอบประกอบไปด้วยรูปแบบไวยากรณ์ที่หลากหลายหรือ ไม่?

ท้ายที่สุดแล้ว การเขียนให้มากกว่าจำนวนคำขั้นต่ำที่กำหนดเนื่องจากไม่ได้มีจำนวนคำสูงสุด อาจทำให้คุณมีเวลาเพียงสั้นๆ ในการทำข้อสอบให้เสร็จและตรวจแก้ข้อสอบทั้งสองข้อ

แนวทางการ เตรียมสอบ IELTS Writing ที่จะช่วยทำคะแนนได้ดี

เช่นเดียวกับการสอบอื่นๆ ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือการเตรียมตัวและฝึกฝนอย่างเหมาะสม นี่คือเคล็ดลับบางส่วนจากเรา ที่จะช่วยเพิ่มคะแนนสอบข้อเขียน IELTS ของคุณได้ 

การแบ่งเวลา

มีความเข้าใจว่าคุณจะต้องแบ่งเวลาให้เท่าๆ กันระหว่างข้อสอบทั้งสองข้อ แต่การทำเช่นนี้จะดึงให้คุณช้าลง ดังที่สรุปข้างต้น ว่าข้อสอบทั้งสองข้อไม่เท่ากันทั้งคะแนนและจำนวนคำ คำแนะนำทั่วไปคือให้ลองและใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีในการเขียนและตรวจแก้ข้อแรก และเหลือเวลาอีก 40 นาทีไว้สำหรับข้อที่ 2 ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกไปเป็น 15 นาที สำหรับเขียนและ 5 นาทีสำหรับการตรวจแก้ในข้อแรก และ 30 กับ 10 นาที สำหรับข้อที่สอง บางคนอาจเลือกทำข้อที่สองให้เสร็จก่อนข้อแรก เพื่อให้แน่ใจว่าข้อสอบเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด จำไว้ว่าข้อที่สองมีคำแนนเป็นสองเท่าของข้อแรก 

ระมัดระวังการนับคำ

ข้อแรกกำหนดให้เขียนไม่น้อยกว่า 150 คำ และข้อที่สองไม่น้อยกว่า 250 คำ แนะนำให้ฝึกเขียนและนับคำแต่ละบรรทัดของคุณแทนการนับทีละคำเพื่อช่วยประหยัดเวลาอันที่แสนมีค่า การเขียนสั้นกว่าที่กำหนดเพียง 2-3 คำ จะทำให้เสียคะแนนได้ ซึ่งควรค่าแก่ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิด โดยทั่วไปแนะนำให้ตั้งเป้าอยู่ที่ 160-180 คำ สำหรับข้อที่ 1 และ 260-280 คำสำหรับข้อที่สอง การเขียนเกินไม่ถือเป็นโทษแต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีกำหนดคำสูงสุดที่ควรเขียน อย่างไรก็ตาม การไม่เขียนมากกว่าที่กำหนดมากจนเกินไปถือว่าดีที่สุด เพราะอาจทำให้เกิดคำตอบที่ไม่ตรงประเด็นได้ ซึ่งจะถูกนับรวมกับคะแนนท้ายที่สุดของคุณด้วย

รูปแบบการเขียน

คำตอบทั้งหมดคาดหวังว่าจะถูกเขียนในเชิงวิชาการ หรือกึ่งทางการ และมีความเป็นกลาง ซึ่งหมายความว่าข้อความที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อสอบเท่านั้นที่มีความสำคัญ อย่าเขียนข้อคิดเห็นหรือความเห็นส่วนตัวลงไป สิ่งที่สำคัญที่สุด คำตอบทั้งหมดจะต้องเขียนในรูปประโยคที่เหมาะสม อยู่ในรูปแบบเต็ม เป็นประโยคที่สมบูรณ์ แบบเดียวกับการเขียนเรียงความหรือบทความ สัญลักษณ์หัวข้อย่อย โน้ต หรือตัวเลขไม่สามารถใช้ได้และจะทำให้คะแนนลดลงอย่างมาก

เข้าใจวิธีการให้คะแนน

การสอบข้อเขียนของ IELTS จะให้คำแนนจากเกณฑ์หลักสี่ข้อ ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ แต่ละเกณฑ์มีค่าเป็น 25% ของคะแนนสุดท้ายของข้อสอบ คะแนนที่ให้ของแต่ละเกณฑ์นั้นเป็นถูกเฉลี่ยแล้วและผลออกมาเป็นคะแนนสุดท้ายของข้อสอบ คะแนนสองคะแนนสุดท้ายจากนั้นนำมาเฉลี่ยนกับค่าน้ำหนักสองเท่าที่ให้สำหรับข้อที่ 2

เมตริกทั้งสี่จะจัดลำดับโดยมีคะแนนแบ่งเป็น 9 กลุ่มกับคะแนนเต็ม 7 โดยหมายถึงการเป็น “ผู้ใช้ที่ดี” ของภาษานั้น

ฝึกเขียนจนเก่งในคอร์ส IELTS@HOME

คุณไม่ควรจำหรือลอกคำตอบจากแหล่งออนไลน์ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้แทบมั่นใจได้เลยว่าจะสอบไม่ผ่านอย่างแน่นอน!

การที่คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้เต็มที่–คุณจะต้องฝึกเขียนบ่อยๆ ในคอร์ส IELTS@HOME ถ้าคุณมีพื้นฐานน้อย คุณจะเริ่มจากการปรับพื้นฐาน ฝึกเขียนประโยคกันก่อน พอขั้นตอนนี้แน่นขึ้น ถึงจะสามารถเขียนเป็นรูปบทความได้ง่ายขึ้น คอร์สนี้มีหัวข้อการ เตรียมสอบ IELTS Writing ของ Task 1 และ 2 ถึง 50+ หัวข้อในการฝึกอย่างเต็มที่

พอได้ FEEDBACK กลับมาให้แก้งานแล้วส่งไปใหม่–การฝึกแบบนี้ช่วยทำให้นักเรียนของเราสามารถพัฒนาทักษะการเขียนได้เร็วขึ้นเหมือนคุณชาลี

Be Prepared!

จดจำให้ขึ้นใจว่าข้อสอบคาดหวังสิ่งใดจากคุณ และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการเตรียมตัว จะทำให้การสอบข้อเขียนของ IELTS นั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลย อยากได้เคล็ดลับเพิ่มเติมในการสอบ IELTS ใช่ไหม? ดูบทความออนไลน์ของเราได้เลย 


คุณจะสามารถเข้าสอบ IELTS SPEAKING อย่างมั่นใจด้วยเทคนิคการฝึกในคลาสนี้ (เรียนฟรี) !!

สิ่งที่คุณจะเรียนรู้ใน คลาสเรียนฟรี IELTS SPEAKING ในครั้งนี้ :

  • รูปแบบข้อสอบ Speaking ของข้อสอบ IELTS และจะเข้าใจว่าจริงๆแล้ว IELTS ต้องการทดสอบอะไร
  • เจาะลึกแนวการตอบอย่างเป็นขั้นตอนของ Part 2 : ทำให้คุณสามารถตอบได้ยาวครบ 2 นาที
  • วิธีเพิ่มความมั่นใจในการพูด ลดความตื่นเต้น, ลดความอาย และอาการที่คิดไม่ออก ตอบไม่ถูก

**แจกฟรีท้ายคลาส : ไฟล์บทสรุป IELTS ทั้ง 4 ทักษะ**คลิกที่ภาพเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าเรียน**


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

thirteen + 5 =