การตั้งคำถาม บทสนทนาภาษาอังกฤษ ง่ายๆ who, what, when….

หลายคนถามครูเมว่าถ้าจะตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษ…มีเทคนิคมั้ย

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ครูเมจะแนะนำเทคนิคที่ง่ายในการสร้าง บทสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้เลย..

การถามคำถามที่ถูกต้องนั้นสำคัญเพราะเราจะประหยัดเวลา และความงงในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ถามคำถามที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะสามารถได้คำตอบที่เราต้องการอย่างรวดเร็ว ทักษะนี้ต้องฝึกฝน เพราะนักเรียนส่วนมากจะตอบเป็นอย่างเดียว (เพราะ Teacher เป็นคนถามซะส่วนใหญ่)

ถ้าจะถามเพื่อเอาคำตอบ YES/NO ให้ขึ้นต้นด้วย Do ตามด้วยประธาน You กริยา like กรรม ice cream

Example:  Do you like ice cream?

Answer:  Yes, I do.  No, I don’t.

ถ้าจะถามคำถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม  เราก็จะต้องให้ตัวถามตัวแม่ นั่นคือพวก who, what. when, where, why, how…etc.. ไปเรื่อยๆ

Example:  What ice- cream do you like?

คุณชอบไอติมอะไร…สังเกตว่ามี do อยู่ด้วยเพื่อทำหน้าที่กริยาช่วย   กริยาจริงคือ like นักเรียนส่วนใหญ่จะลืมใช้ do/does เวลาถามข้อมูล  ถ้าถามครูว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมั้ย..มันก็ไม่ใช่ แต่ฝึกการใช้ไว้จะดีกว่า เพราะฟังลื่นหูมากกว่า และแสดงถึงทักษะการพูดที่สูงกว่า

การเรียนสนทนาภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ควรฝึกสดๆ หมายถึงการฝึกพูดกับเจ้าของภาษา  หนังสืออย่างเดียวไม่พอ เพราะในสถานการณ์จริง เราจะไม่มีเวลาเตรียมคำตอบก่อนพูดได้นานขนาดนั้นเลย  เราจึงต้องฝึกการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษย่างรวดเร็ว

ยังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง  ควรเริ่มที่คอร์สนี้ สนทนาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน คลิกเลย!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.