ประโยชน์ ของ TOEIC

ประโยชน์ ของ TOEIC
ประโยชน์ ของ TOEIC

ส่วนใหญ่ผู้เข้าทำการทดสอบ TOEIC ก็เพื่อนำผลการสอบ TOEIC ไปใช้ประโยชน์ ประกอบการทำงาน สมัครงาน ศึกษาต่อ ในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น

  1. สอบเพื่อนำผล TOEIC เพื่อประกอบการทำงาน ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อาทิเช่น businesses, hotels, hospitals, restaurants,international meetings, conventions and sports events
  2. สอบเพื่อนำผล TOEIC เพื่อไปสมัครงานกับบริษัทที่ต้องการทราบความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงาน ก่อนการสมัคงาน หรือเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน อาทิเช่น Air hostess, technical employees in international business, commerce and industry
  3. สอบเพื่อนำผล TOEIC ไปสมัครศึกษาต่อ ในคณะที่จบมา เพื่อทำงานกับสายการบินไทย และนานาชาติ ตอนนี้มีคณะแบบนี้ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลาย ๆ แห่งค่ะ มหาวิทยาลัยเอกชนก็เริ่มเปิดเป็นคณะใหม่เอี่ยมที่แพงเอาเรื่อง และที่ดังและมีชื่อเสียงที่สุดก็คือ สถาบันการบินพลเรือน

รู้แล้วใข่ไหม..ว่าคะแนนโทอิค สำคัญ และมีประโยชน์ยังไง


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.