คำศัพท์
plan:  วางแผน
breath: หายใจ
trust: เชื่อ
let go: ปล่อยวาง
what happens: เกิดอะไรขึ้น

บาง คน อย่างเช่น ครูเม ชอบวางแผนนั่น โน่น นี่ ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องใช้แผน A ถ้าเป็นอย่างนี้ ต้องเป็นแผน B  จบบางครั้งก็ลืมไปว่าชีวิตของเราเองยังกำหนดไม่ได้อะไร นับประสาอะไรจึงจะมากำหนดสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ข้อคิดเตือนใจนี้ แปลว่า…

เธอไม่จำเป็นต้องวางแผนทุกอย่าง บางครั้งก็เธอควรหยุด…หายใจลึกๆ  มีความเชื่อมั่น ปล่อยวาง แล้วดูซิ…ว่าจะเกิดอะไรขึ้น….


ท้าย ที่สุด…ทุกอย่างก็จะลงตัวเอง  ถ้ามันไม่ลงตัวอย่างที่คิดไว้..มันจะเป็นการลงตัวในแบบที่ดีที่สุดสำหรับ เรา  เราอาจจะไม่เข้าใจมันตอนนี้..แต่ต่อไปเราจะเข้าใจมันเอง…

พร้อมที่จะปรับปรุงภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.