ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรในอีก 1 ปี ข้างหน้า

ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรในอีก 1 ปี ข้างหน้า
ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรในอีก 1 ปี ข้างหน้า

*ตำแหน่งงานอยู่กับที่ ไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

*ติดต่อสื่อสารลำบาก

*โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพน้อยลง

*โอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศ หรือชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศน้อยลง

*สังคมแคบลง

*รู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกน้อยลง

 

 

…วันนี้เรายังพอมีเวลาในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเราเอง

เมื่อถึงวันนั้นเราก็จะสามารสื่อสารภาษาอังกฤษได้…

ถ้าเรารู้…ทุกอย่างเปลี่ยน

*ตำแหน่งงานสูงขึ้น เงินเดือนเพิ่มขึ้น  มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรในอีก 1 ปี ข้างหน้า
ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรในอีก 1 ปี ข้างหน้า

*ติดต่อสื่อสารได้สะดวก

*มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

*มีโอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศ หรือชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ

*สังคมกว้างขึ้น มีเพื่อนเป็นคนต่างประเทศเพิ่มอีกด้วย

*รู้ทันข่างสารความเป็นไปของโลก

 

 

คุณเลือกได้….อย่ารอช้า…

คุณรู้คะแนนโทอิคของคุณหรือยัง? 

ทำแบบทดสอบพรีโทอิคกับเรา–ฟรี (ใช้เวลา 80 นาที)  คลิกที่นี่!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.