ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต

ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร
ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไร

โดยเฉพาะในอนาคตข้างหน้า อาเซียนได้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working language” เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ตามความหมายของถ้อยคำว่าเป็น “ภาษาทำงาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่ ทำงานเกี่ยวกับอาเซียน, ทำงานในอาเซียน, ทำงานร่วมกับเพื่อนอาเซียน, มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซียน, แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน, มีเพื่อนในอาเซียน และ เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน ทุกคนต้องเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงชาวบ้านทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ฯลฯ

ทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นประตูไปสู่อาชีพการงานที่ก้าวหน้ากว้างไกลในอนาคต ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทำให้ชีวิตมีคุณค่า สนุกสนาน มีสีสัน วัฒนธรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ปี 2015/2558 เป็นปีที่ชาวไทยจะต้องเข้าร่วมประชาคมอาเซียนอย่างไม่มีข้อยกเว้น ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูแห่งประชาคมอาเซียนให้ชาวไทยไปมาหาสู่คบค้าสมาคมกับเพื่อนอาเซียนทั้งหลายได้อย่างสมภาคภูมิ

 ภาษาอังกฤษเรียนไม่ยาก สำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปีเดียวก็พัฒนาทักษะภาษาได้…ถ้าคุณตั้งใจที่จะพัฒนา

ที่ FMCP English มีคอร์สที่จะช่วยพัฒนาในด้านทักษะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานแกรมม่าที่ใช้ในการตอบและสร้างประโยค ฝึกเรียงประโยคในการโต้ตอบ ฝึกใช้คำศัพท์ในการพูด และวางรากฐานในการเรียนสนทนากับครูต่างชาติ รวมทั้งสอนสนทนาภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา: 10 อาทิตย์

วัน/เวลาเรียน:  วันอาทิตย์ เวลา 13:00 – 16:00 เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้แล้ว

จำนวนนักเรียน: ไม่เกิน 16 คน

ค่าใช้จ่าย: 9,000 บาท  (ปกติจะเป็นคอร์สเดี่ยว–ตกอยู่ที่ 24,000 บาท)

ติดต่อครูเมเพื่อจองที่นั่งได้ที่ 082-471-0226  LINE ID:  maemew

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.