ภาษาอังกฤษ กับ คนไทย

ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่มีการหยิบยกมาพูดถึงกันอยู่เสมอ ของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็คือ ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษของคนไทย เพราะการที่ภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนัก อาจเป็นข้อเสียเปรียบของประเทศไทยในอนาคต

ภาษาอังกฤษ กับ คนไทย
ภาษาอังกฤษ กับ คนไทย

เริ่มจากการหยิบยกปัญหามาบอกกล่าวให้ทราบว่า ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยอ่อนด้อยจริงๆเมื่อเทียบกับระดับสากล เช่น คะแนนเฉลี่ยในการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนไปเรียนต่างประเทศของประเทศในอาเซียน ก็ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยยังต่ำกว่า 500 แม้ในปีหลังๆนี้ ในขณะที่มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เมียนมาร์, เวียดนาม, กัมพูชา  สอบเฉลี่ยเกิน 500 ไปหลายปีแล้ว

แต่ถ้าจะพูดไปแล้ว เท่าที่เราเดินหน้าในระดับสากลมาได้จนถึงขนาดนี้ โดยเฉพาะสามารถส่งสินค้าออกไปขายทั่วโลกมากมายหลายชนิด จนเป็นรายได้หลักของประเทศไปแล้วนั้น แสดงว่เราได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเราอยู่พอสมควร แม้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะยังสอบภาษาอังกฤษตกอยู่ แต่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็แตกฉานภาษาอังกฤษพอที่จะค้าขายหรือทำมาหากินกับต่างประเทศได้

ภาษาอังกฤษ กับ คนไทย
ภาษาอังกฤษ กับ คนไทย

แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษของคนไทยที่ว่าแย่ๆนั้น จะแย่ก็เพราะเวลาใช้กับเจ้าของภาษาเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะเราขาดความมั่นใจหรืออายเวลาเจอเจ้าของภาษา ทำให้ไม่ค่อยกล้าพูดกับเจ้าของภาษาเพราะกลัวพูดผิด เจ้าของภาษาไม่เข้าใจ สุดท้ายก็คุยกันไม่รู้เรื่อง

จากปัญหาที่ว่านี้ คนไทยจะต้องเร่งพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม และสาขาอาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ต้องปรับปรุง ต้องหาทางส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ หรือฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับมากขึ้น

 

เวลาเจอฝรั่ง …คุณยังเดินหนีเขาอยู่ไหม?

ที่ FMCP Engilsh จึงเปิดคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษเดี่ยว เพราะเป็นการเรียนสนทนาที่เข็มข้นที่สุด ผู้เรียนจะฝึกการฟัง และการตอบ โดยเชิงวิเคราะห์ และฝึกการคิดในการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษจะเป็นในรูปแบบ 24 ชม.  1-2 เดือน มีสองแบบ…

  • General Conversation สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
  • Business Conversation สนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ในคอร์สเดี่ยวนั้น ที่ FMCP English จะขอนัดพบกับนักเรียนเพื่อขอทดสอบพื้นฐานสนทนา ถ้าพื้นฐานทางด้านภาษาใช้ได้ ครูเมจะให้เรียนกับครูต่างชาติเลย เพราะจะเก่งเร็วมาก   ถ้าพื้นฐานยังไม่ดี ครูเมจะช่วยสอนทักษะต่างๆในชั่วโมงแรกๆของคอร์ส ทั้งการจัดประโยค และการแปล เพื่อที่จะช่วยผลักดันให้ในช่วงหลังของคอร์สได้เรียนกับครูต่างชาติต่อไป

ค่าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเดี่ยว ( 24 ชม.) เรียน 4-6 อาทิตย์  มีดังนี้

***เรียนในช่วงเวลา อังคาร-ศุกร์ 08.00-18.00:  ค่าเรียน 14,400 บาท   

*****ในช่วงเวลา อังคาร-ศุกร์ 18.00-21.00 หรือ เสาร์/อาทิตย์ : ค่าเรียน 17,000 บาท  

 

ติดต่อครูเมเพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนได้เลยที่ 082-471-0226 

LINE ID:  maemew

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.