คอร์สภาษาครบ 4 ทักษะ และติวเข้าม. 1

ระดับนักเรียนชั้นประถม ป.4-6 หลักสูตร English Program

หลักสูตร English Program

FMCP English สร้างคอร์สเพื่อนักเรียนระดับชั้นประถมในหลักสูตร English Program, MEP. IP สองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ หรือภาคปกติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษาตัวจริง  Teacher ของเราเป็นชาวอเมริกันหรืออังกฤษเท่านั้น! ผู้ปกครองจึงสามารถวางไจในคุณภาพของการเรียนการสอน รวมทั้งการซึมซับสำเนียงในการเรียนภาษาอังกฤษ

  • คอร์สเตรียมตัวเข้าม.1 ในหลักสูตร English Program ในโรงเรียนต่างๆในชลบุรี :  นักเรียนจะฝึกการทำข้อสอบ รวมทั้งฝึกทักษะการสนทนาเพื่อเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  เสริมความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ลดความอายในการพูดภาษาอังกฤษ (รับแค่ 10 คน)

เวลา/วันเรียน:  วันเสาร์  9.00-10.30  เริ่มวันที่ 6 ธันวาคม – 31 มกราคม (หยุดเสาร์ที่ 27 ธันวาคม และ 3 มกราคม) ค่าเรียน 2,600 บาท

  • คอร์สปรับพื้นฐานการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ  :  ทบทวนหลักไวยากรณ์ในสไตล์การเรียนแบบนักเรียนต่างชาติ  พัฒนาทักษะการอ่านและคำศัพท์โดยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ และเพิ่มทักษะ ลดความอายในการพูดภาษาอังกฤษ  (รับแค่ 10 คน)

เวลา/วันเรียน:  วันเสาร์  10.30-12.00  เริ่มวันที่ 6 ธันวาคม – 31 มกราคม (หยุดเสาร์ที่ 27 ธันวาคม และ 3 มกราคม) ค่าเรียน 2,600 บาท

  • คอร์สทบทวนและติววิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ :  ทบทวนหลักการทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program รวมทั้งฝึกการทำโจทย์ ป.5-6

เวลา/วันเรียน:  วันเสาร์  9.00-10.30  เริ่มวันที่ 6 ธันวาคม – 31 มกราคม (หยุดเสาร์ที่ 27 ธันวาคม และ 3 มกราคม) ค่าเรียน 3,600 บาท

  • คอร์สทบทวนและติววิชาวิยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ :  ทบทวนหลักการทางวิทยศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program รวมทั้งฝึกการทำโจทย์ ป.5-6

เวลา/วันเรียน:  วันเสาร์  10.30-12.00  เริ่มวันที่ 6 ธันวาคม – 31 มกราคม (หยุดเสาร์ที่ 27 ธันวาคม และ 3 มกราคม) ค่าเรียน 3,600 บาท

 

[wpbuttons ids=”2_1″]