รับสอนการบ้านและติววิชา

ในหลักสูตร EP/MEP/Junior EP ในชั้นป.1-ป.6

ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนในหลักสูตร EP/MEP/Junior EP เคยมีปัญหาดังนี้มั้ย….

  1. บุตรหลานเรียนวิชาเลข/วิทยาศาสตร์/และภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ แต่เด็กยังมีทักษะไม่เพียงพอ
  2. เด็กนักเรียนไม่กล้า หรือกลัวที่จะพูดกับครูต่างชาติ
  3. ผู้ปกครองไม่สามารถติวการบ้านให้บุตรหลานได้ เพราะหนังสือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ยากต่อการอธิบาย
  4. ผู้ปกครองอยากเพิ่มทักษะให้บุตรหลานเพื่อช่วยในการเรียนหลักสูตร EP/ MEP/Junior EP ง่ายขึ้น
  5. ผู้ปกครองอยากปลูกฝังการรักภาษาอังกฤษในวัยเด็ก
  6. ผู้ปกครองไม่มีเวลาติวการบ้านให้บุตรหลาน

ถ้าหนึ่งในนี้ คือปัญหาของผู้ปกครอง…FMCP English ชลบุรีสามารถช่วยคุณได้ พี่เมเป็นครูที่เป็นเจ้าของทั้งสองภาษา (ไทย/อังกฤษ) พี่เมสามารถสอนการบ้านโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในวิชาต่างๆ ของหลักสูตร EP/MEP/Junior EP ให้นักเรียนในชั้นป.1-ป.6   นอกจากนี้ จะมีกิจกรรม และเกมโดย Teacher Fred ให้นักเรียนชินกับการเรียนกับครูต่างชาติ และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างธรรมชาติที่สุด……

พี่เมแนะนำให้ผู้ปกครองจับกลุ่มนักเรียนในชั้นเดียวกันมาเรียนไม่มากกว่า 8 คน เมื่อมีแล้ว โทร 082-471-0226 เพื่อจองเวลา และวันเรียน  โทรก่อนมีสิทธก่อน..

FMCP English เห็นความสำคัญของการมาของอาเซัยนอีก 3 ปีจึงเปิดรับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะทั้ง 4 ของภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสที่อาเซียนจะมีให้กับคนที่มีความสามารถในการใช้ภาษา


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.