ADJ คือคำที่ขยายคำนาม..

ในภาษาอังกฤษมักจะเรียงข้างหน้าคำนามที่ขยาย (ภาษาไทยจะเรียงด้านหลัง) โดยปกติมักจะมีแค่ 1-2 คำในการขยายคำนามนั้นๆ แต่บางทีจะมีการใช้คำขยายที่มากกว่าสอง (เพราะอยากอธิบายเกี่ยวกับคำนามนั้นๆเยอะๆ) และคำขยายแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ว่าจะเรียงตามใจของเราได้

เมจึงจะมาสอน วิธีเรียงตำแหน่ง ADJ แบบมือโปร!

เมื่อต้องใช้คำขยายคำนามเยอะๆ ลำดับที่ถูกต้องใน วิธีเรียงตำแหน่ง ADJ แบบมือโปร มีดังนี้!

  1. ความเป็นเจ้าของ เช่น my, your
  2. สิ่งที่เห็น เช่น lovely, boring, stimulating,
  3. ขนาด เช่น long, short
  4. รูปทรง เช่น round, oval  
  5. อายุ เช่น young, old
  6. สี เช่น  red, black
  7. เชื้อชาติ เช่น American, British
  8. วัสดุ เช่น silk, cotton

ประโยคปกติใช้คำ adj มาขยาย 3-4 คำก็หรูแล้ว!

ถึงแม้ว่ามีเรียงมาให้ 8 ลำดับ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้ทั้งหมด  ภาษาอังกฤษทั่วไปจะใช้ไม่เกิน 3 adj ในการขยายคำนาม นั้นๆ แต่ถึงแม้ว่าจะใช้แค่ 3 คำ คุณก็ต้องรักษาลำดับตามนี้ด้วยนะ

ตัวอย่างการใช้

“The interesting, small, rectangular, blue car is parked in my space.”

       (สิ่งที่เห็น)   (ขนาด)   (รูปร่าง)        (สี)

 

“I bought a beautiful, long, red, Italian, silk tie.”

                  (สิ่งที่เห็น)(ขนาด)(สี)(เชื้อชาติ)(วัสดุ)

ครั้งต่อไป เวลาเห็นการใช้คำนามขยายมากกว่า 1 คำให้ลองสังเกตุดูประเภทและตำแหน่งการเรียงลำดับของมันด้วยนะ 🙂

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่ม?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.