สอนสนทนาภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษสดๆ กับครูต่างชาติ–ไม่ใช่กับวีดีโอ!

English Speaking Foundation Course

ผู้สอน เป็นกันเอง ไม่ตึงเครียดให้โอกาสซักถามข้อสงสัยที่เราไม่เข้าใจด้วย และยังมีการฝึกสนทนาระหว่างคนในคลาสด้วย ทำให้มีความมั่นใจเกี่ยวกับการพูดคุยมากขึ้นด้วย
ชื่นชอบระยะเวลาในการสอน กับการยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เห็น และเพื่อนในคลาสเป็นกันเองมาก

ชอบในความเป็นกันเองในคลาส มีความสุขดี

ชอบแบบการสนทนาและได้ฝึกการออกเสียง

ได้ฝึกการฟัง และได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

กลุ่มสนทนา วันอาทิตย์ 9.00-12.00

ถ้าน้องเค้าทำได้….คุณก็ทำได้!

— SPACER —

— SPACER —

ฝึกพูดกับเจ้าของภาษา (อเมริกัน/อังกฤษ) เท่านั้น!

อยากพูดภาษาอังกฤษเก่ง ก็ต้องฝึกสดๆ กับเจ้าของภาษาเท่านั้น!

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้!

พูดไม่เก่ง–เพราะไม่เคยฝึก  ถ้าไม่ยอมฝึกก็จะไม่เก่งอยู่เรื่อยๆ  สมัยนี้ ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ จะหางานลำบากนะ!

หัวข้อสนทนาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ ทำให้ลืมเลยว่าพูดภาษาอังกฤษอยู่!

ฝึกในกลุ่มเล็ก–ไม่เกิน 12 คน!

เรียนในกลุ่มของวัยทำงาน (ไม่เรียนกับเด็ก)

คุณจะ “รัก” ภาษาอังกฤษมากขึ้น!

เคยกลัว–กลายเป็นกล้า!  เพราะเข้าใจแล้วว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวอะไร กลับสนุกสนานมากมาย!

คุณจะสามารถถามคำถามในห้องประชุมได้!

ในชีวิตจริง คุณจะไม่ได้เป็นคนตอบอยู่ฝ่ายเดียว  จึงต้องฝึกการถามคำถามด้วย!

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ–ในกลุ่มคนทำงาน!

สนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 42 ชม.

[op_liveeditor_element data-style=””]

 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • ฝึกการอธิบายเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว
 • ฝึกการเล่าเรื่องในอดีตและการวางแผนอนาคต
 • ทบทวนหลักแกรมม่าที่ใช้ในการพูด
 • เรียนในกลุ่มไม่เกิน 12 คน เรียนกับครูต่างชาติ

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

— SPACER —

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]

9,900 บาท (ราคาปกติ 13,000 บาท)

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

 • รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 20 กันยายน 13.00-16.00
 • รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 13.00-16.00

สนทนาเพื่อใช้ในการทำงาน 30 ชม.

[op_liveeditor_element data-style=””]

 • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
 • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในห้องประชุม
 • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการ Presentation
 • ฝึกใช้คำศัพท์ในการทำงานประจำวัน
 • รับแค่รอบละไม่เกิน 6 คนเท่านั้น กับครูต่างชาติ!

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

— SPACER —

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]

12,500 บาท (ราคาปกติ 15,900)

[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_element data-style=””]

[/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

— SPACER —

จองที่นั่งด่วน!

— SPACER —