ฝึกพูดภาษาอังกฤษสดๆ กับครูต่างชาติ--ไม่ใช่กับวีดีโอ!

English Speaking Foundation Course

ผู้สอน เป็นกันเอง ไม่ตึงเครียดให้โอกาสซักถามข้อสงสัยที่เราไม่เข้าใจด้วย และยังมีการฝึกสนทนาระหว่างคนในคลาสด้วย ทำให้มีความมั่นใจเกี่ยวกับการพูดคุยมากขึ้นด้วย
ชื่นชอบระยะเวลาในการสอน กับการยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เห็น และเพื่อนในคลาสเป็นกันเองมาก

ชอบในความเป็นกันเองในคลาส มีความสุขดี

ชอบแบบการสนทนาและได้ฝึกการออกเสียง

ได้ฝึกการฟัง และได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

กลุ่มสนทนา วันอาทิตย์ 9.00-12.00

ถ้าน้องเค้าทำได้....คุณก็ทำได้!

ฝึกพูดกับเจ้าของภาษา (อเมริกัน/อังกฤษ) เท่านั้น!

อยากพูดภาษาอังกฤษเก่ง ก็ต้องฝึกสดๆ กับเจ้าของภาษาเท่านั้น!

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้!

พูดไม่เก่ง--เพราะไม่เคยฝึก  ถ้าไม่ยอมฝึกก็จะไม่เก่งอยู่เรื่อยๆ  สมัยนี้ ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ จะหางานลำบากนะ!

หัวข้อสนทนาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ ทำให้ลืมเลยว่าพูดภาษาอังกฤษอยู่!

ฝึกในกลุ่มเล็ก--ไม่เกิน 12 คน!

เรียนในกลุ่มของวัยทำงาน (ไม่เรียนกับเด็ก)

คุณจะ "รัก" ภาษาอังกฤษมากขึ้น!

เคยกลัว--กลายเป็นกล้า!  เพราะเข้าใจแล้วว่าภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวอะไร กลับสนุกสนานมากมาย!

คุณจะสามารถถามคำถามในห้องประชุมได้!

ในชีวิตจริง คุณจะไม่ได้เป็นคนตอบอยู่ฝ่ายเดียว  จึงต้องฝึกการถามคำถามด้วย!

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ--ในกลุ่มคนทำงาน!

สนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 42 ชม.

 • ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • ฝึกการอธิบายเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว
 • ฝึกการเล่าเรื่องในอดีตและการวางแผนอนาคต
 • ทบทวนหลักแกรมม่าที่ใช้ในการพูด
 • เรียนในกลุ่มไม่เกิน 12 คน เรียนกับครูต่างชาติ

9,900 บาท (ราคาปกติ 13,000 บาท)

 • รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 20 กันยายน 13.00-16.00
 • รอบที่ 2 เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 13.00-16.00

สนทนาเพื่อใช้ในการทำงาน 30 ชม.

 • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
 • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในห้องประชุม
 • ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการ Presentation
 • ฝึกใช้คำศัพท์ในการทำงานประจำวัน
 • รับแค่รอบละไม่เกิน 6 คนเท่านั้น กับครูต่างชาติ!

12,500 บาท (ราคาปกติ 15,900)

จองที่นั่งด่วน!