เรียนสำนวนภาษาอังกฤษกับครูเม

“Crack Someone Up”

หลักการใช้….

โดยปกติ จะใข้ว่า Crack ME Up แปลว่าทำให้ชั้นหัวเราะจนท้องแข็ง

ตัวอย่างในการใช้

Jane is so funny!  She cracks me up all the time!
 

LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.