สับสนกันมากมาย…

บางคนนั่งท่องว่าคำนี้ควรเป็น gerund (ตามด้วย Ving) ส่วนคำกลุ่มนี้ต้องตามด้วย infinitives (ตามด้วย to + V1) แต่พอมาเจอโจทย์ที่ใช้ FORGET, REMEMBER, REGRET, GO ON, STOP, TRY แต่คำตอบไม่ตรงกับที่ท่องไว้..ก็สลบกันเป็นแถว….

นี่คือหนึ่งในการเรียนผิดๆ ที่เราเรียนกันมานาน— เราคิดว่าภาษามันสามารถจับเป็นหมวดหมู่ แล้วก็ท่องๆๆ

แต่ในหลักความจริง ภาษามันดิ้นได้ หมายความว่า ภาษามันมีชีวิต มันเปลี่ยนแปลงตลอด กฎที่เราเอามันไปใส่ก็ใช่ว่าจะเป็นจริงในทุกสถานการณ์ ดังนั้นเมแนะนำให้นักเรียนดูหลักการใช้ของมัน ไม่ใช่ท่องกฏ

หลักการเลือกใช้ระหว่าง gerund กับ infinitive ของ FORGET, REMEMBER, REGRET, GO ON, STOP, TRY

ประการแรก : *FORGET, REMEMBER, REGRET, GO ON, STOP, TRY เป็นได้ทั้ง gerund และ infinitives

ประการที่สอง : เวลาใดเป็นตัวใด (gerund or infinitives ) เราต้องดูที่หลักการใช้กริยาตัวนี้

หลังกริยาพวกนี้* มันจะเป็น infinitives ก็ต่อเมื่อประโยคพูดถึงการการะทำในอนาคต 

เช่น I will try to speak English with Danny.  (to speak = infinitives)

หลังกริยาพวกนี้* มันจะเป็น gerund ก็ต่อเมื่อประโยคพูดถึงการการะทำที่ผ่านมาแล้ว

เช่น I tried speaking English with Danny.  (speaking = gerund)

ตัวอย่างที่ 2 นะ

He stopped to say good bye. (เค้าหยุดเพื่อที่จะบอกลา)

He stopped saying good bye. (เค้าหยุดบอกลา)

ตัวอย่าสุดท้ายนะ

She remembers to send him a present. (เธอจำได้ที่จะส่งของขวัญไปให้เขา)

She remembered sending him a present. (เธอจำได้ว่าส่งของขวัญให้เขา)

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!

 

เนื้อหาที่คุณจะได้ติวในช่วงทดลองเรียนคอร์ส GRAMMAR@HOME 3 วัน

  • Present Simple เบื้องต้น
  • Nouns เบื้องต้น
  • Adjectives เบื้องต้น
  • Present Continuous และ Adverbs เบื้องต้น
  • The Simple Past of Be
  • The Simple Past และ The Past Continuous เบิ้องต้น

คุณสามารถเข้าติวเนื้อส่วนนี้ได้ทันที–โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน!

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.