หลักการใช้ ever และ never

หลักการใช้ ever และ never ที่ถูกต้อง

ถ้าคุณเคยใช้ I have ever go to Chiang Mai.—-คุณใช้ผิด! ลองมองในมุมกว้างๆนะ ever/never มักใช้ในเทนส์ Present Perfect—พวก has/have + v3  (เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตจนถึงปัจจุบัน) ใน blog นี้จะพูดถึง หลักการใช้ ever และ never ที่ถูกต้อง!

ถ้าใช้ในรูปแบบคำถามหรือข้อสงสัย–ใช้ ever

  • Have you ever taken cooking classes?”คุณเคยเรียนการทำอาหารมั้ย?

  • “Has your brother ever been to India?”น้องชาย/พี่ชายของคุณเคยไปอินเดียมั้ย?

ความหมายของ EVER มักจะเป็นตรงข้ามกับ ALWAYS  ถ้า ALWAYS แปลว่าบ่อยๆ หรือทุกที, EVER จะแปลว่าไม่เคยมี, ไม่เคยเกิดขึ้น

EVER สามารถนำไปใช้หลังคำ ADJ เปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlatives)

เช่น Susan is the most demanding client I have ever worked for!

ซูซานเป็นลูกค้าที่มากเรื่องที่สุดที่ฉันเคยทำงานให้

หรือตามหลัง Restrictive Adjectives : only, first

เช่น The first boy I ever dated was Tommy.

เด็กผู้ชายคนแรกที่ฉันไปออกเดทด้วยคือทอมมี่

ถ้าใช้ในรูปแบบประโยคบอกเล่า (ในเชิงปฏิเสธ)–ใช้ never

  • I’ve never failed a test.  ฉันไม่เคยสอบตก
  • He’s never heard of Michael Jackson.   ฉันไม่เคยรู้จัก Michael Jackson.

เราใช้ never พูดถึงสิ่งที่ไม่เคยทำ ใช้ควบคู่กับ Present Perfect

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส [email protected] คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!