หลักการใช้ If และ Whether ให้ถูกต้อง!

ถ้าเราดูแบบเผินๆ คำ if กับ whether ก็น่าจะใช้แทนกันได้–ก็มันหมายความว่าให้เลือกเหมือนกันนี่นา..

ถ้าคุณจะเอามาใช้พูด หรือเขียนอีเมล์ให้เพื่อน–คุณสามารถเอามาแทนกันได้ค่ะ  แต่ถ้าเมื่อใดคุณจะเอามาใช้ในการเขียนอีเมล์/เอกสารที่ทำงาน หรือเอาไปใช้สอบ  คุณจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ เพราะจริงๆแล้วสองคำนี้ ถึงดูว่าเป็นฝาแฝดกัน–แต่ก็มีความแตกต่างกันที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลย

สถานการณ์ที่ If และ Whether สามารถทำหน้าที่แทนกันได้ มีดังนี้…

สถานการณ์นั้นคือ..เมื่อมี 2 ทางให้เลือก เช่น

Tim is not sure if Bob will be in Bangkok this Saturday.

Time is not sure whether Bob will be in Bangkok this Saturday.

ทั้งสองประโยคมีสองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ..

  1. Bob อยู่ที่กรุงเทพเสาร์นี้
  2. Bob ไม่อยู่ที่กรุงเทพเสาร์นี้

ในสถานการณ์นี้ if และ whether เอามาสลับที่ได้ —โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไร และความหมายก็คงเดิม

สถานการณ์ที่ If และ Whether ทำหน้าที่แทนกันไม่ได้ มีดังนี้…

สถานการณ์นั้นคือ..เมื่อมีทางเลือก มากกว่า 2 ทาง  เช่น

Tim is not sure if Bob will be in Bangkok this Saturday or Sunday.

เมื่อใช้ if มี 3 สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้..

  1. Bob อยู่ที่กรุงเทพเสาร์นี้
  2. Bob อยู่ที่กรุงเทพอาทิตย์นี้
  3. Bob ไม่อยู่กรุงเทพทั้งเสาร์และอาทิตย์นี้

Tim is not sure whether Bob will be in Bangkok this Saturday or Sunday.

เมื่อใช้ whether มีแค่ 2 สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้..

  1. Bob อยู่ที่กรุงเทพเสาร์นี้
  2. Bob อยู่ที่กรุงเทพอาทิตย์นี้

ดังนั้น–เมแนะนำว่า ถ้าเราพูดถึงสถานกรณ์หรือทางเลือกที่มีแค่ 2 ทาง–เลือก whether จะชัวร์ที่สุด  เพราะความหมายที่เราส่งไปให้คนอ่านหรือคนฟังจะชัดเจน 

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.