วันนี้มาเรียนรู้วิธีใช้และความแตกต่างของ Just, Yet และ Already กันเลย!

 

เรามักใช้ Just/Yet/Already ในประโยคเทนส์ Present Perfect นะ—สำหรับคนที่ยังไม่แน่นเรื่องเทนส์  Present Perfect พูดถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีตดำรงมาถึงปัจจุบัน

เช่น I have studied TOEIC since June.  (ฉันติวโทอิคตั้งแต่มิถุนายน)

หลักการใช้ Just

Just = เพิ่ง  มักใช้หน้ากริยาแท้ เช่น
I have just eaten an apple.  (ฉันพิ่งกินแอปเปิ้ล)
She has just finished cooking.  (FINISH มักตามด้วย Ving)   (เธอพิ่งทำอาหารเสร็จ)

หลักการใช้ Yet

Yet = ยัง   มักจะใช้เวลาถาม หรือปฏิเสธนะ—จำง่ายๆ มักอยู่ท้ายประโยค  เช่น

Have you had dinner yet?  (คุณกินข้าวเย็นหรือยัง)
I haven’t spoken to her yet.  (ฉันยังไม่ได้พูดกับเธอ)

หลักการใช้ Already

Already = แล้ว   มักใช้ในประโยคบอกเล่า วางหน้ากริยาหลักเหมือน Just เช่น
I’ve already done my homework.  (ฉันทำการบ้านเสร็จแล้ว)
She’s already made dinner.  (เธอทำอาหารเย็นแล้ว)

Ref. oneworldofenglish

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส [email protected] คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!