หลักการใช้ no, none และ none of (แกรมม่าในส่วนพารท์ 5 ของโทอิค)

 

ความแตกต่างระหว่าง NO, NONE และ NONE OF

เราจะวาง no หน้าคำนาม ให้ความหมายว่า ไม่หรือไม่มี เช่น

  • There is no sugar.  ไม่มีน้ำตาล
  •  I have no car.    ฉันไม่มีรถ
  •  I have no problems .    ฉันไม่มีปัญหา

เราจะวาง none ในหน้าที่ของ Pronoun หรือสรรพนาม ให้ความหมายว่า ไม่หรือไม่มี เช่น

  •  He has two cars and I have none (=พูดถึงรถ)
  •  I bought a lot of milk, but now there is none (= พูดถึงนม)
  •  I asked many people, but none knew it (= พูดถึงคน)

NONE OF มักจะมีคำนามตามหลัง เพื่อขยายว่าไม่มีสิ่งๆนั้น เข่น

  • None of the books is interesting  ไม่มีหนังสือเล่นไหนน่าสนใจ
  • None of my friends knows it  ไม่มีเพื่อนฉันคนไหนที่รู้
  • None of us speaks French  ไม่มีเราคนไหนที่พูดภาษาฝรั่งเศส

แนวข้อสอบของหลักแกรมม่านี้ในข้อสอบโทอิคพารท์ 5

ความแตกต่างของ no. none แลำ none of นั้นมีชัดเจน  แต่เราต้องดูว่าตำแหน่งที่ขาดไปนั้นอยู่ตรงไหน และทำหน้าที่อะไร จึงจะสามารถเลือกข้อที่ถูกต้อง พารท์ 5 นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ต้องเข้าใจรูปแบบหลักการของมัน

Its-Easy

That’s it!  แค่นี้เอง–ง่ายเนอะ!

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!

ถ้าคุณมีพื้นแกรมม่าน้อย คลิกที่นี่!

ถ้าคุณยังไม่ได้คะแนนโทอิคที่ต้องการ คลิกทื่นี่! 

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.