หลักการใช้ Question Tag ในข้อสอบโทอิค (ชอบออกใน Part 2)

Questions Tag ออกบ่อยในข้อสอบโทอิค Part 2 เพราะมันเป็นภาษาพูด–ไม่ใช่ภาษาเขียน

Questions Tag ขึ้นต้นด้วย Question นักเรียนหลายคนก็คิดว่ามันเป็นคำถาม  แต่ที่จริงแล้วมันคือการพูดในเชิงขอให้อีกคนเสนอความคิดเห็น (เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย)

Question Tags เหมือนการใช้คำว่า “เนอะ”  (ตัวข้างหลังคือ Question Tags)

 • It’s beautiful, isn’t it?    มันสวยเนอะ
 • He has been here, hasn’t he?  เค้าเคยมาที่นี่ใช่มะ
 • You can, can’t you?  คุณทำได้เนอะ

เรียนแบบเด็กฝรั่งโดยการสังเกตรูปแบบการใช้–ไม่ใช่นั่งท่องโครงสร้าง!

ในรูปแบบประแบบประโยคหลักเป็นบอกเล่า  Question Tag กลายเป็นรูปปฏิเสธ

 • It’s beautiful, isn’t it?   กริยาคือ is
 • He has been, hasn’t he?  กริยาคือ has
 • You can, can’t you?   กริยาคือ is

ในรูปแบบประแบบประโยคหลักเป็นบอกปฏิเสธ  Question Tag กลายเป็นรูปบอกเล่า

 • It isn’t very good, is it?
 • It hasn’t rained, has it?
 • It can’t be, can it?

 ง่ายๆ นะ—Questions Tags วิธีทำคือหากริยาหลัก แล้วเอารูปแบบตรงข้ามมาใช้–พร้อมทั้งลากประธานมาด้วย!

ถ้ากริยาไม่ใช่พวก is/has/can/should แต่เป็นคำกริยาธรรมดาละ?  

เราก็ต้องดูที่เทนส์ของมัน เช่น

 • You know him, don’t you?  Present Simple 
 • He finished it, didn’t he?  Past Simple
 • He will come, won’t he?  Future Simple
 • Jenny doesn’t go to this school, does she?   Present Simple 
 • They didn’t leave, did they?  Past Simple
 • He won’t do it, will he?  Future Simple

ตัวอย่างรูปแบบที่ใช้ได้–ไม่ใช้บ่อย แต่ควรรู้ไว้:

 • There isn’t an ATM here, is there?
 • Let’s have a cup of coffee, shall we?

ทำไมตอนเจอ Question Tags ใน Part 2 นักเรียนถึงทำไม่ได้?

เพราะนักเรียนกำลังตั้งใจฟัง do/does/did/who/what/where/why…. แล้วอยู่ๆก็เจอประโยคบอกเล่าก็งงเลย!

ข้อแนะนำในการทำ Part 2 จาก KruMae

นักเรียนต้องเข้าใจนะว่าการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป..ไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยตัวคำถามเสมอ  เพราะฉะนั้นจงระลึกว่าการใช้ประโยคบอกเล่าเป็นคำถามนั้นสามารถเป็นได้จริง เวลาฟังจึงใจเย็นๆ แล้วรับสิ่งที่ได้ยิน–ไม่ว่ามันจะเป็นคำถามหรือบอกเล่า  ถ้าเราจับรูปประโยคได้ก็เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด—แต่ถ้าเราจับไม่ได้เลย–ก็ตัดใจเลือกข้อนึงที่ว่าดีที่สุด แล้วไปทำข้อต่อไป (ห้ามกังวลเกี่ยวข้อที่ทำไม่ได้เด็ดขาด!!!  มันจะทำให้เราไม่มีสมาธิทำข้อปัจจุบันแล้วคะแนนจะเสียเป็น Domino เลยนะ!!)

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส TOEIC@HOME คอร์สโทอิคออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกพารท์ของ TOEIC รวมทั้งฝึกทำโจทย์ในระดับเทียบเท่ากับตัวจริง ถ้าคุณยังไม่ได้คะแนน TOEICที่ต้องการ คลิกทื่นี่! 

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.