หลักการใช้ There is กับ There are

 

หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคบอกเล่า

ถ้าพูดถึงเอกพจน์หรือสิ่งที่นับไม่ได้ จะใช้ There is เช่น

 • There is a spider on the table.  มีแมงมุม(ตัวเดียว)บนโต๊ะ
 • There is water in the glass.  มีน้ำ(นับไม่ได้เพราะเป็นของเหลว)ในแก้ว

ถ้าพูดถึงพหูพจน์หรือสิ่งที่มีมากกว่า 1  จะใช้ There are เช่น

 • There are three children in the park.  มีเด็ก 3 คนในสวนพารค์
 • There are many students in the class.  มีนักเรียนหลายคนในห้อง

สังเกตว่า KruMae แปลโดยใช้คำว่า “มี” เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้เวลาแปลเป็นภาษาไทย ประโยคนี้ไม่มี has/have มีแต่ is/are แสดงความเป็นสถานะในการ”มี”

หลักการใช้ประโยคบอกเล่า—แบบตัวย่อ

ตัวย่อจะใช้บ่อยในเชิงการสนทนา เพราะคนต่างชาติชอบพูดแบบรวบๆเร็วๆ เลยมีตัวย่อที่ให้เห็นการออกเสียงแต่ไม่ใช่รูปของมัน ดังนี้

 • There’s a good song on the radio.  (รูปย่อของ There is)
 • There’re nine cats on the roof.   (รูปย่อของ There are–ใช้ในการพูดเท่านั้น!  ไม่นิยมในการเขียน)

หลักการใช้หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคปฏิเสธ

ง่ายๆ แค่ใส่ not หลัง is/am  เช่น

 • There is not a rabbit in the store.
 • There isn’t a rabbit in the store.  (ย่อ is not)
 • There are not rabbits in the store.
 • There aren’t rabbits in the store. (ย่อ are not)

 

หลักการใช้ There is/There are กับ ANY

เห็น any ก็รู้ละว่าพูดถึงประโยคปฏิเสธ  any ใช้ควบคู่กับ There is/There are เมื่อจะบอกว่าไม่มีสิ่งๆนั้นเลย  เช่น

 • There aren’t any trees in my street.
 • There isn’t any water in the swimming pool.

 

หลักการใช้หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคคำถาม

เหมือนหลักการของเทนส์ทั่วไป เอา is/are มาหน้าสุดเลย–แล้วตามด้วย there เช่น

 • Is there a dog in the supermarket? – No, there isn’t.
 • Are there any dogs in the park? – Yes, there are.  (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+พหูพจน์)
 • Is there a security guard in the shop? – Yes, there is.
 • Are there any polar bears in Antarctica? – No, there aren’t. (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+พหูพจน์)
 • Is there any ice-cream in the freezer? – Yes, there is. (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+นามนับไม่ได้)

หลักการใช้ประโยคคำถาม How Many กับ Are There

อยากรู้จำนวนของสิ่งๆนั้นใช่มั้ย? ขึ้นต้นด้วย How many ต่อด้วยสิ่งที่เราอยากรู้จำนวน + is/am + there ไปเลย!  เช่น

 • How many dogs are there in the park?
 • How many students are there in your class?

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส [email protected] คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!