E-mail Writing Workshop for the AEC

คอร์สการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษในระบบ AEC 

ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษที่ทำงานคือเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  หลายคนคิดว่าเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษนั้น–ไม่สำคัญ เพราะเขียนงูๆปลาๆก็เข้าใจ  จริงมั้ย?  ครูเมเข้าใจว่าการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกันเองจะเขียนแบบไทยๆปนภาษาอังกฤษบ้างก็ไม่เป็นไร  แต่เมื่ออีเมล์นี้เขียนออกจากบริษัทเมื่อไหร่..มันคือหน้าตาของบริษัทและหน้าตาของคุณเอง

ภาษาอังกฤษมีการใช่เทนส์ซึ่งบ่งบอกกาลเวลาของสิ่งที่ทำ หรือเกิดขึ้น  ถ้าคุณไม่สามารถสื่อสารจุดนี้ในการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ ให่กับนายหรือลูกค้าหรือ supplier ได้อย่างชัดเจน ก็จะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย

บางคนใช้กูเกิ้ล– แปลทั้งประโยคเลย  การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่ได้ช่วยใครทั้งสิ้น  นอกจากกูเกิ้ลจะแปลผิดๆเพี้ยนๆแล้ว คุณก็จะไม่ได้เพิ่มความรู้ในการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  ถ้าคุณอยากได้ตำแหน่งผู้จัดการในอนาคต คุณจะต้องสามารถเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ ได้เองอย่างถูกต้อง

เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

เมื่อแกรมม่าไม่แน่น ทักษะการเขียนไม่ดี  ปัญหามักเกิดในการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ…

 1. ใช้เทนส์ในการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษไม่ถูก  คนอ่านไม่แน่ใจว่าพูดถึงตอนนี้ อดีตหรืออนาคต
 2. บางทีต้องเขียนอีเมล์สำคัญๆ เราเขียนไม่เข้าใจ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด เกิดความเสียหาย
 3. ไม่ออก..เพราะไม่รู้จักการเรียบเรียงความคิดในการเขียนเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
 4. เขียนวกไปวนมา  งงทั้งคนเขียนและคนอ่าน
 5. คำศัพท์ใช้ไม่ถูกต้อง  เกิดความสับสนทั้งสองฝ่าย
 6. กูเกิ้ล…ช่วยไม่ได้ในทุกสถานการณ์
 7. ……และอีกมากมาย

สิ่งที่จะครอบคลุมในการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษในระบบ AEC

 • แนะนำหลักการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
 • ฝึกการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ในการเขียน
 • ฝึกการแปลและวิเคราะห์ข้อความเบื้องต้น
 • ฝึกเรียบเรียงความคิด และถ่ายทอดให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

ค่าเรียน: 3 ชม. 1,000 (รวมค่าเอกสารและหนังสือ)

new promotion 2015

[wpbuttons ids=”2_1″]