IELTS หรือระบบการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในระบบการสอบวัดความเข้าใจและประเมินผลทางภาษาอังกฤษที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป้าหมายหลักของการสอบ IELTS คือการประเมินทักษะทางภาษาที่จำเป็นต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าสมัคร สำหรับผู้ที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก สถาบัน IELTS คือผู้ให้การทดสอบมาตรฐาน ด้านล่างนี้ เราจะสรุปโครงสร้างพื้นฐานและลักษณะของข้อสอบการอ่านของ IELTS ตลอดจน เทคนิคการเตรียมสอบ IELTS Reading

ข้อสอบ IELTS Reading คืออะไร?

ข้อสอบ IELTS ที่สมบูรณ์ประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก ได้แก่; พูด ฟัง อ่าน และเขียน ข้อสอบ IELTS ถูกออกแบบมาให้ประเมินความสามารถของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในการใช้งานภาษาอังกฤษ ในสภาวะที่หลากหลายเพื่อการใช้ชีวิตจริง แม้จะไม่น่ากลัวเท่ากับการสอบข้อเขียน แต่ข้อสอบการอ่านของ IELTS ก็ยังเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้สมัคร เนื่องจากตัวข้อสอบจะประเมินมากกว่าแค่ความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์; เพื่อให้คะแนนของข้อสอบการอ่าน IELTS ออกมาดี ผู้สมัครจะต้องสามารถอ่านแต่ละบรรทัดและแสดงความสามารถในการเข้าใจแนวคิดเชิงนามธรรมจากตัวอักษรได้

โครงสร้างข้อสอบเป็นอย่างไร?

โครงสร้างของข้อสอบการอ่าน IELTS นั้นค่อนข้างเรียบง่าย คุณมีเวลา 60 นาที ในการตอบคำถาม 40 ข้อ ที่มาจากข้อความที่เตรียมไว้ให้ ข้อสอบประกอบไปด้วยข้อความให้อ่านสามชุดที่แตกต่างกัน และประกอบไปด้วยคำ 2,000 ถึง 2,750 คำ คุณจะต้องเติมคำตอบลงไปทั้งหมดยังกระดาษคำตอบและการสอบจะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลา 60 นาที ที่กำหนดไว้ แต่ละส่วนมีความยาวคร่าวๆ ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจะต้องไม่ใช้เวลาเกิน 20 นาทีสำหรับแต่ละบทความ สามารถแบ่งเป็น 90 วินาทีต่อหนึ่งคำถาม – ซึ่งไม่รวมเวลาในการอ่านบทความความ

ประเภทของคำถามที่คุณจะเจอแน่นอน

ตัวคำถาม มีทั้งหมด 14 ประเภทคำถามด้วยกัน ซึ่งจะถามในรูปแบบข้อความ คำถาม 14 ประเภทของข้อสอบการอ่าน IELTS ได้แก่:

 1. คำถามปรนัย – เลือกคำตอบที่เหมาะสม (A,B,C หรือ D) มีเพียงคำตอบเดียวที่ถูกต้อง
 2. แบบ จริง/เท็จ/ไม่มีข้อมูล – พิจารณาว่าถ้อยความที่ให้มาจริงหรือเท็จตามบทความที่จัดเตรียมมา โปรดทราบว่า ไม่ใช่คำถามทั้งหมดจะถูกกล่าวถึงในข้อความ ในกรณีนี้ “ไม่มีข้อมูล” จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 3. การจับคู่ข้อมูล – เอกลักษณ์ของย่อหน้านั้นๆ ควรจะถูกกำหนดอยู่ในแต่ละหัวข้อที่ให้มา
 4. จับคู่พาดหัว – จับคู่พาดหัวที่ให้มากับส่วนเนื้อหาที่เหมาะสม
 5. ทำให้ประโยคสมบูรณ์ – เติมคำลงในประโยคที่ให้มาให้สมบูรณ์ด้วยคำที่เฉพาะจากข้อความ
 6. ทำบทสรุปให้สมบูรณ์ – เลือกจำนวนคำที่กำหนดจากข้อความเพื่อเติมเต็มสรุปที่เตรียมไว้ให้สมบูรณ์
 7. เลือกจากรายชื่อ – เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องจากรายชื่อหรือข้อมูล
 8. เลือกหัวข้อ – เลือกหัวข้อที่ดีที่สุดให้กับข้อความจากรายการที่ให้ไว้
 9. คำถามการจัดหมวดหมู่ – จัดข้อมูลที่ให้มาตามประเภทที่เหมาะสม
 10. จับคู่ตอนจบของประโยค – จับคู่ส่วนต้นและท้ายของประโยคต่างๆ
 11. เติมตารางให้สมบูรณ์ – เติมคำตอบลงในตารางที่ให้ไว้ด้วยคำและข้อมูลจากข้อความ
 12. เติมแผนภูมิให้สมบูรณ์ – เติมคำตอบลงในแผนภูมิที่ให้ไว้ด้วยคำและข้อมูลจากข้อความ
 13. เติมแผนภาพให้สมบูรณ์ – เติมคำตอบลงในแผนภาพที่ให้ไว้ด้วยคำและข้อมูลจากข้อความ
 14. คำตอบอย่างสั้น – ตอบคำถามโดยตรงเกี่ยวกับข้อความที่ให้มา

ข้อสอบ IELTS Reading มีวิธีการให้คะแนนอย่างไร

คะแนนข้อสอบการอ่าน IELTS มีระบบการให้คะแนน 9 ระดับ โดยคะแนน 7 แสดงถึงระดับภาษาอังกฤษที่ “ดี” คะแนนของคุณสำหรับการสอบขึ้นอยู่กับจำนวนคำถามและคำตอบที่ตอบถูกโดยตรง ไม่มีบทลงโทษสำหรับข้อสอบที่ตอบผิด จำนวนของคำตอบที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับคะแนนที่กำหนดมีดังต่อไปนี้

ระดับคะแนน คำตอบที่ถูกต้อง
5 15
6 20
7 23
8 35

โปรดทราบว่าจำนวนเหล่านี้สำหรับการทดสอบของสถาบัน IELTS สำหรับการให้คะแนนในการสอบทั่วๆ ไปนั่นมีความแตกต่างเล็กน้อย โดยการตอบให้ถูกน้อยกว่าเพื่อให้ได้ระดับคะแนนเท่ากัน

เทคนิคการเตรียมสอบ IELTS Reading

อาจฟังดูชัดเจนอยู่แล้ว แต่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมตัวสอบการอ่าน IELTS ก็คือการอ่าน แต่ไม่มีอะไรง่ายดายขนาดนั้น ไม่ใช่การอ่านทั้งหมดถูกสร้างมาให้เท่าเทียมกัน แต่ทางเลือกของคุณคืออ่านอะไร – และแบบไหน – จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในข้อสอบการอ่าน IELTS นี่คือเคล็ดลับยอดนิยมของเราที่จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาในครั้งนี้

 1. อ่านบทความ

เมื่ออ่านหนังสือเล่มโปรดของคุณนั้นถือเป็นการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป แต่สำหรับข้อสอบการอ่านของ IELTS คุณจะต้องฝึกอ่านบทความ วิธีนี้จะรับประกันได้ว่าคุณมีทักษะการอ่านข้อความระดับสั้น – ปานกลางที่เริ่มต้น ระหว่าง และจบอย่างเป็นรูปธรรม

 2. อย่าอ่านบทความทั้งหมด

ข้อนี้อาจดูตรงข้ามกับข้อ 1 อย่างสิ้นเชิง แต่การทำข้อสอบให้เสร็จภายในเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเวลาเพียง 20 นาทีต่อข้อ ความเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การฝึกอ่านบทความแบบรวดเร็ว พยายามหาข้อมูลสำคัญจากแต่ละประโยคหรือย่อหน้าและไปต่อยังส่วนถัดไปของข้อความ เพราะคุณไม่ได้อ่านเพื่อเก็บทุกรายละเอียดยิบย่อย แต่พยายามดึงเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดของข้อมูลออกมาเท่านั้น

  3. อ่านคำถามก่อน

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามองหาอะไรจากบทความนี้? เริ่มจากการอ่านคำถามและมองหาคำสำคัญและแนวคิดให้ได้มากที่สุด แล้วคำถามเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง? คุณคิดว่าข้อความจะมีที่มาจากคำศัพท์และแนวคิดถูกนำเสนอในคำถามไหม? ด้วยการอ่านข้อสอบเตรียมพร้อมไว้แล้วกับแนวคิดคร่าวๆ คุณจะสามารถแยกแยะเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

    4. อ่านเพื่อจับแนวคิดไม่ใช่เนื้อหา

ข้อสอบการอ่าน IELTS ต้องการจะทดสอบทักษะความเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ คำถามและข้อความมักจะประกอบด้วยแนวคิดที่เหมือนๆ กันด้วยคำที่แตกต่างกัน ถ้าคุณมองหาเพียงแต่คำที่เหมือนๆ กันในรูปแบบเดียวกัน คุณคงหาไม่เจอ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจว่าที่จริงแล้ว คำถามต้องการถามอะไร ไม่ใช่แค่ความหมายของคำนั้นๆ

    5. จัดลำดับความสำคัญของคำตอบของคุณ

เนื่องจากมีเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ อันดับแรกคุณต้องตอบคำถามที่มั่นใจก่อน หลังจากตอบคำถามในข้อที่ “ง่าย” ไปแล้ว คุณควรใช้เวลาเพื่อตามหาสิ่งที่คุณอาจพลาดไป ถ้าคุณเหลือเวลาน้อยแล้ว ให้เดาเพราะตอบผิดกับไม่ตอบมีค่าไม่ต่างกันเลย

สำหรับข้อสอบที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ควรให้เวลาตัวเองในการฝึกและเตรียมทักษะให้เต็มที่ ครูได้เขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอบนักเรียน IELTS มา 5+ ปีว่าสิ่งใดที่มักทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เสียคะแนนในส่วนนี้มากที่สุด เข้าอ่านบทความได้ในนี้และพยายามหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ในการสอบครั้งต่อไป

เทคนิคการเตรียมสอบ IELTS Reading

หลังติวคะแนน Reading เพิ่มถึง 75%!

คุณจีนมีปัญหาในการทำข้อสอบ Reading เธอทำไม่ทัน และมีปัญหาในการหาคำตอบที่ต้องการ ส่วนใหญ่แล้วมักจะได้คะแนนประมาณ 20%-30% เท่านั้น

พอเข้าติวเทคนิคการหาคำตอบ และการบริหารเวลาในการสอบ Reading เธอก็สามารถเพิ่มคะแนนได้ถึงระดับ 75% —เพราะคุณจีนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ทักษะข้อสอบ จึงสามารถเอาสิ่งที่เรียนในคอร์ส IELTS@HOME ไปใช้ในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษของมหาลัยได้อีกด้วย

อย่าเสียเวลาติว IELTS Reading เอง!

ถ้าคุณจริงจังกับการทำคะแนนให้ผ่านในครั้งหน้า และถ้าคะแนน IELTS ที่คุณต้องการจะสามารถพาคุณไปที่เป้าหมายในอนาคตที่ต้องการ–คุณจะไม่เสียเวลากับการอ่านเอง หรือเข้าคอร์สที่ติวแต่เทคนิคการทำข้อสอบ

IELTS@HOME ได้จัดการติวสดผ่าน ZOOM กับเนื้อหาคำถาม และบทความ Reading ที่ได้ออกมาแล้วในข้อสอบจริงๆ เพื่อที่คุณจะได้คุ้นเคยกับระดับความยากของข้อสอบ เวลาที่คุณไปสอบจริง จะไม่มี surprise อย่างแน่นอน! นอกจากนั้น–คุณจะได้เข้าฝึกทำโจทย์ในรูปแบบ Software ระดับโลกที่มหาลัยใหญ่ๆ เช่น University of Auckland, New Zealand ได้ใช้ในการฝึกนักเรียนของมหาลัยของเขาในการเตรียมสอบ IELTS เช่นกัน

เราเน้นฝึกทักษะ 80% เทคนิค 20% จึงเป็นแห่งเดียวที่สามารถการันตีผลคะแนนด้วยการคืนเงิน เข้าดูรายละเอียดการเรียนของ IELTS@HOME ได้ที่นี่


คุณจะสามารถเข้าสอบ IELTS SPEAKING อย่างมั่นใจด้วยเทคนิคการฝึกในคลาสนี้ (เรียนฟรี) !!

สิ่งที่คุณจะเรียนรู้ใน คลาสเรียนฟรี IELTS SPEAKING ในครั้งนี้ :

 • รูปแบบข้อสอบ Speaking ของข้อสอบ IELTS และจะเข้าใจว่าจริงๆแล้ว IELTS ต้องการทดสอบอะไร
 • เจาะลึกแนวการตอบอย่างเป็นขั้นตอนของ Part 2 : ทำให้คุณสามารถตอบได้ยาวครบ 2 นาที
 • วิธีเพิ่มความมั่นใจในการพูด ลดความตื่นเต้น, ลดความอาย และอาการที่คิดไม่ออก ตอบไม่ถูก

**แจกฟรีท้ายคลาส : ไฟล์บทสรุป IELTS ทั้ง 4 ทักษะ**คลิกที่ภาพเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าเรียน**


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 + 14 =